Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Szkoła otwarta na nowych uczniów przez cały rok

Drodzy Rodzice i Opiekunowie            

Kształcenie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi  stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie naszego Zespołu Szkół nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Zespołu Szkół już od oddziału przedszkolnego oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju  takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, hipoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu rewalidacji mowy i terapii pedagogicznej.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w Naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną,  zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Zachęcam do zapisania dziecka do naszej specjalistycznej placówki.

Zapraszam do odwiedzin naszej placówki po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem pod numerem telefonu 42 635 17 80.
Już teraz zapraszam na Dni Otwarte w dniach 4-8 marca 2024 r., aby zapisać dziecko na nowy rok szkolny 2024/2025.

Sebastian Zieliński – dyrektor szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2024/2025.

Ulotka Szkoły Przysposabiającej do Pracy (kliknij)

Oferta Zespołu Szkół (kliknij)

Przed odwiedzinami naszej placówki prosimy o kontakt telefoniczny
42 635 17 80.

Pozwoli nam to ustalić dogodny termin obejrzenia szkoły, pracowni, porozmawiania ze specjalistami, dyrekcją.

Znajdujemy się przy ul. Karolewskiej 30/34 przy stacji Łódź-Kaliska.

Serdecznie zapraszamy i przedstawiamy zasady rekrutacji do naszej szkoły i potrzebne dokumenty:

Zasady rekrutacji uczniów do ZSS nr 2

Zapraszamy:

  • do oddziałów przedszkolnych - UWAGA TRWA NABÓR DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO 3 ODDZIAŁÓW
  • do klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i ze sprzężeniami
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (również w normie intelektualnej)
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i ze sprzężeniami
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia opiekuńcze przed i po zajęciach.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wniosek Rodzica

Formularz osobowy

 

Oferta zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (do pobrania): Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

W naszej szkole:

akceptujemy bezwarunkowo

budujemy dobre relacje

chwalimy za każdy wysiłek

diagnozujemy indywidualne możliwości uczniów

efektywnie współpracujemy z rodzicami uczniów, dbając o partnerskie relacje

formułujemy wymagania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów

gotowość do rozliczenia wyrażamy poprzez zasady i konsekwencje

hamujemy trudne zachowania zapewniając przewidywalność zdarzeń

interesujemy się każdym uczniem, rozpoznajemy jego mocne strony

jasno określamy cele

kierujemy w sposób wszechstronny rozwojem ucznia

liczymy się z jego odmiennym zachowaniem

łagodzimy stresy wprowadzając struktury sprzyjające poczuciu bezpieczeństwa

mowa i komunikacja są naszymi priorytetami

naszym działaniom zawsze towarzyszą odczucia i emocje

organizujemy konferencje, konsultacje i dni otwarte – dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

pomagamy, ale nie wyręczamy

rozwijamy aktywność społeczną

stosujemy nowoczesną technologię komunikacyjno-informacyjną

tolerancji i wyrozumiałości uczymy na co dzień

uczymy „do życia przez życie”

współpracujemy z różnymi instytucjami wspierającymi rozwój uczniów

Y – to niewiadoma, na którą zawsze jesteśmy przygotowani :-)

zachęcamy do zdobywania i prezentowania nowych umiejętności

żywo wspieramy wszystkich naszych uczniów w przedszkolu (wwr), SP i SPP