KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Szkoła otwarta na nowych uczniów przez cały rok

Drodzy Rodzice i Opiekunowie            

Kształcenie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi  stwarza każdemu dziecku szansę na uczenie się i współpracę z rówieśnikami, którzy mają podobne trudności rozwojowe. Dzięki systematycznie prowadzonej edukacji opartej na programach nauczania obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce, uczniowie naszego Zespołu Szkół nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające im na optymalne funkcjonowanie w społeczeństwie, a w przyszłości pracę zawodową. Życzliwa atmosfera pracy, specjalistyczne wsparcie terapeutyczne realizowane w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, przyczyniają się do rozwijania przez naszych uczniów właściwych wzorców zachowania, kompetencji społecznych i emocjonalnych, które w przyszłości pozwolą im prowadzić pomyślne życie społeczne i osobiste.

Uczniom Zespołu Szkół oferujemy najnowocześniejsze formy terapii i zajęć rewalidacyjnych, mające na celu wieloaspektowe wspieranie ich rozwoju  takie jak: terapia psycholingwistyczna metodą Tomatis, terapia metodą EEG Biofeedback, Stymulacja Polisensoryczna, terapia Integracji Sensorycznej, hipoterapia, arteterapia, zajęcia rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne, zajęcia z zakresu rewalidacji mowy i terapii pedagogicznej.

Naszym atutem jest możliwość kontynuowania przez ucznia kształcenia w Naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy, do ukończenia 24-ego roku życia, bez napięcia związanego ze zmianą siedziby szkoły, poznawaniem nowych nauczycieli i adaptacją do nowego zespołu klasowego.

Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 to osoby z dużym doświadczeniem, odpowiednimi kwalifikacjami, ale przede wszystkim z predyspozycjami osobowymi. W swoim rozwoju zawodowym dążą do stałego uczenia się nowych metod, technik, sposobów pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną,  zespołem Aspergera oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dzięki ich umiejętnościom pedagogicznym uczniowie mają stworzoną możliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności wykraczających poza podstawy programowe kształcenia oraz intensywnego usprawniania najbardziej deficytowych obszarów funkcjonowania.

Zachęcam do zapisania dziecka do naszej specjalistycznej placówki.

Sebastian Zieliński – dyrektor szkoły

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Ulotka Szkoły Przysposabiającej do Pracy (kliknij)

Oferta Zespołu Szkół (kliknij)

Ze względu na pandemię przed planowanym odwiedzeniem naszej szkoły prosimy o kontakt telefoniczny
42 635 17 80.

Pozwoli nam to ustalić dogodny termin obejrzenia szkoły, pracowni, porozmawiania ze specjalistami, dyrekcją.

Znajdujemy się przy ul. Karolewskiej 30/34 przy stacji Łódź-Kaliska.

Serdecznie zapraszamy i przedstawiamy zasady rekrutacji do naszej szkoły i potrzebne dokumenty:

Zasady rekrutacji uczniów do ZSS nr 2

Zapraszamy:

  • do oddziału przedszkolnego
  • do klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną
  • do klas Szkoły  Przysposabiającej do Pracy nr 1 dla uczniów ze spektrum autyzmu
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną.
  • do klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej dla uczniów ze spektrum autyzmu
  • do zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Gwarantujemy zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły: Tomatis, Biofeedback, SI oraz zajęcia opiekuńcze przed i po zajęciach.

Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

W przypadku nieaktualnego orzeczenia należy zgłosić się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu jego wymiany.

Uwaga: w dniu składania dokumentów należy przedłożyć aktualne orzeczenie (na czas nauki w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej).

Potrzebne dokumenty znajdują się poniżej:

Podanie o przyjęcie do szkoły

Wniosek Rodzica

Formularz osobowy

Z naszą najświeższą ofertą można zapoznać się tutaj:  Oferta szkoły

Oferta zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (do pobrania): Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze