Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Strefa Rodzica

UWAGA:
W dniach 27-30.12.2022 szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godz. 7-17.
W dniach 2-3.01.2023 dni dyrektorskie. Świetlica pracuje zgodnie z planem.
Powrót do zajęć dydaktycznych w dniu 4.01.2023 r.
 
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 dla uczniów, rodziców i nauczycieli na rok szkolny 2022/2023
 
Instrukcja dla rodziców - jak zalogować się do dziennika na telefonie? (tutaj)

 

Informujemy, że od 12 września br. nasza kuchnia "Smakusiowo" wznawia przygotowywanie obiadów dla uczniów.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

21.09.2022 godz. 17.00 (Szkoła)

22.09.2022 godz. 17.00 (Przedszkole)

Liczymy na niezawodną obecność.

INFORMACJA
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO
2022/2023 W DNIU 1 WRZEŚNIA - GODZ. 9.00 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
31 SIERPNIA - GODZ. 14.00
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

REKRUTACJA NA PÓŁKOLONIE LETNIE: 27 czerwca - 8 lipca 2022 (5 grup)
REGULAMIN PÓŁKOLONII

 

28.04.2022 OPIEKA ŚWIETLICOWA

Przypominamy, że 2 maja 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godzinach 7.00-17.00.
Życzymy udanego weekendu majowego i do zobaczenia 4 maja.

 

1.04.2022 OPIEKA ŚWIETLICOWA

W czasie przerwy świątecznej w dniach 14, 15 i 19 kwietnia br. nasza placówka zapewnia opiekę w godz. 7.00-17.00 uczniom rodziców pracujących. O chęci skorzystania z opieki prosimy o poinformowanie wychowawcy klasy do dnia 12 kwietnia br.

28.02.2022 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Z DR IZABELĄ FORNALIK

W dniu 7 marca 2022 r. /poniedziałek/ online w godz. 17.00-19.15 odbędzie się w naszej szkole szkolenie z Panią dr Izabelą Fornalik nt. seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Jeżeli chcielibyście Państwo uczestniczyć w szkoleniu i uzyskać do niego dostęp, prosimy o kontakt z wychowawcą klasy dziecka. Link do spotkania prześlemy na wskazany przez Państwa e-mail.

dr Izabela Fornalik specjalizuje się w terapii: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, osób ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym również korzystających z alternatywnych metod komunikacji, osób przejawiających zaburzenia lękowe, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, nastolatków poszukujących swojej tożsamości płciowej i seksualnej, ofiar przemocy seksualnej, osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami neurorozwojowymi w różnym wieku, przejawiających problemowe zachowania o charakterze seksualnym. Prowadzi też konsultacje, których celem jest edukacja w zakresie seksualności dla dzieci i nastolatków oraz dla osób z niepełnosprawnością i z ASD oraz konsultacje dla rodziców osób z zaburzeniami rozwojowymi.

/źródło: https://klinika.swps.pl/pl/nasi-specjalisci/izabela-fornalik /

25.02.2022 - Po feriach od dnia 28 lutego br. powracamy do nauczania stacjonarnego we wszystkich oddziałach.

3.02.2022 - Z uwagi na zwiększającą się liczbę zachorować nauczycieli i uczniów na SARS-COV2 została podjęta decyzja przez dyrektora szkoły o przejściu na nauczanie zdalne w dniach 3-11 lutego br. W tym czasie w szkole będzie dokonywana ogólna dezynfekcja. Półkolonie w dniach 14-25 lutego br. planowane są bez zmian.

 

25.01.2022 - Decyzją Dyrektora i Rady Pedagogicznej od 27 stycznia br. zajęcia we wszystkich klasach SP, SPP, ZRW, w nauczaniu indywidualnym niezmiennie odbywać się będą w formie stacjonarnej w szkole. Prosimy o przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowych dzieci bez objawów infekcji. Pozwoli nam to, na jak najdłuższą pracę dydaktyczno-opiekuńczą w szkole.

 

W dniu 26 stycznia 2022 r. zapraszamy na stacjonarne zebrania z wychowawcami podsumowujące I semestr (w reżimie sanitarnym).

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego rozpocznie się nabór na półkolonie zimowe dla uczniów klas I-IV SP.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem (kliknij) oraz wytycznymi MEiN i MZ (kliknij).


 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie:

Uprzejmie informujemy, że od 20 grudnia 2021 r. nadal prowadzimy wszystkie zajęcia stacjonarnie. W dniach 27-28-29 grudnia organizujemy zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla uczniów rodziców pracujących. O chęci skorzystania z opieki prosimy poinformować wychowawcę.

Dni 5 i 7 stycznia 2022 r. - są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Świetlica zapewnia opiekę uczniom w godz. 7.00-17.00. O chęci skorzystania z opieki, prosimy poinformować wychowawcę.

Dyrektor Zespołu

 

Zapraszamy na zebrania z wychowawcami w dniu 24 listopada br. godz. 17.00
/w formie zdalnej na platformie Teams/ - ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną

godz. 16.15-17.00 – konsultacje zdalne wszystkich nauczycieli i specjalistów po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica do wychowawcy

Konsultacje dla rodziców są możliwe z dyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 504 822 976. Konsultacje z wicedyrektorem szkoły pod numerem telefonu: 509 318 390. Konsultacje z psychologiem szkolnym pod numerem telefonu: 507 454 140. Konsultacje z pedagogiem szkolnym pod numerem telefonu: 500 384 320. Szkolny Telefon Zaufania – p. Marta Czajczyńska tel. 507 317 959.

 

UWAGA 
W dniu 12 listopada /piątek/ placówka pracuje zgodnie z planem.

INFORMACJA - OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować iż, na terenie miasta Łodzi realizowany jest program „Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021. Program kierowany jest do rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Pierwszeństwo w przyznaniu usługi posiadają

opiekunowie osób, które: - mają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną, - wymagają wysokiego poziomu wsparcia, - stale przebywają w domu, - uzyskały wynik badania w skali FIM 18-75 punktów. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami wymienionymi powyżej poprzez czasowe odciążenie - od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu ha odpoczynek i regenerację.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej prowadzone jest w dwóch formach: - pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej - pomoc świadczona nieodpłatnie w wymiarze do 240 godzin, nie dłużej niż 12 godzin dziennie (w godzinach 8 - 22), - pobytu całodobowego - pomoc świadczona nieodpłatnie do 14 dni kalendarzowych. W ramach posiadanych limitów Ośrodek nadal może skierować do tej formy pomocy: - w ramach pobytu dziennego - osiem rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, - w ramach pobytu całodobowego - dwoje dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością i dwie osoby ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Kierowanie do pomocy odbywa się przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zgłoszeń osób zainteresowanych można dokonać również za pośrednictwem wyznaczonego pracownika - Pani Jolanty Wolak, podinspektora w Wydziale Koordynacji Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS w Łodzi, tel. 42 685 43 50, e-mail wkn@mops.lodz.pl

 

Wpłat za obiady dokonujemy na poniższe konto bankowe.

W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

14 1240 1037 1111 0011 0912 1517

8.10.2021
Informujemy, że w dniu 14 października br. nie ma zajęć dydaktycznych.
Świetlica zapewnia opiekę uczniom, których rodzice wyrażą taką potrzebę.
W tym dniu świętować będziemy Dzień Edukacji Narodowej: godz. 9.00 spotkania z wychowawcami w klasach godz. 10.00 uroczystość na łączniku szkoły oraz ślubowanie klas I, samorządu szkolnego.
ZAPRASZAMY

1.09.2021
Najważniejsze informacje na początek roku szkolnego:
- świetlica pracuje w godz. 7-17 (dla uczniów z przewozu od godz. 6.45)
- obiady rozpoczną się od dnia 13 września br. - koszt za wrzesień: 84 zł /płatne przelewem/
- wszyscy rodzice powinni wypisać kartę na świetlicę
- w pierwszym tygodniu września czekamy na wstępne zgody dot. szczepienia na COVID-19
- dla uczniów SPP - wyprawka szkolna
- dla uczniów SP - podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej
- zachęcamy wszystkich rodziców do korzystania z e-dziennika

- pierwsze zebrania z rodzicami w dniu 29 września br.
- prosimy aby uczniowie w szkole posiadali przynajmniej 2 maseczki
- rodziców prosimy o oczekiwanie w przedsionku szkoły

Informacja dotycząca szczepień uczniów dla zainteresowanych rodziców - kliknij   kliknij

 

1.09.2021
Wszystkim uczniom i rodzicom życzymy dobrego nowego roku szkolnego 2021/2022.

 

24.08.2021

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022 w dniu 1 września 2021 r.  według poniższego harmonogramu:

godz. 9.00 – Msza Święta w Sanktuarium MBZ ul. Łąkowa

godz. 10.00 –uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w reżimie sanitarnym – sala gimnastyczna /wejście od placu zabaw/

ok. godz. 10.30 – spotkania wychowawców z uczniami w klasach

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną prosimy, aby w tym dniu z dzieckiem obecny był 1 opiekun.

 

 

18.08.2021

Szczepienia uczniów ZSS nr 2 w wieku 12 - 18 r.ż., rodziców i pracowników szkoły w porozumieniu z Miejskim Centrum Medycznym Łódź-Polesie

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

· I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,

· II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,

· III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.
Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia i MEiN:

1. Deklaracja na szczepienie
2. List Ministra Zdrowia
3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu
4. Plakat informacyjny nr 1
5. Plakat informacyjny dla rodziców

 

2.08.2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 
ZSS nr 2 dostosuje wytyczne do specyfiki placówki.
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

1.07.2021

Drodzy Rodzice
od 1 lipca 2021 r. nastąpiły istotne zmiany w zakresie realizacji świadczenia 300+ w ramach programu „Dobry start”. Od tej daty beneficjenci 300+  mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej.