Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Podstawowa nr 90

Specjalna Szkoła Podstawowa nr 90


dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym oraz z autyzmem i zespołem Aspergera w normie intelektualnej

Zapisy do szkoły specjalnej

 • Do szkoły podstawowej przyjmujemy  uczniów w różnym wieku. To znaczy, że w każdej niemal chwili można podjąć decyzję, aby zapisać do nas dziecko, które ma problemy w szkole masowej.  Z radością powitamy zarówno małego pierwszoklasistę, jak i „dojrzałego” ucznia. Oczywiście, niezbędne jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną oraz skierowanie z Wydziału Edukacji UMŁ.

 

Nasza szkoła jest lepsza dla Twojego dziecka od placówki ogólnodostępnej

 • Jesteśmy ukierunkowani na pracę z uczniami mającymi problemy w nauce. Nauczyciele są przygotowani merytorycznie do edukowania i wychowywania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dysponują zatem   odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Dostosowują metody i formy pracy do potrzeb wszystkich swoich uczniów.
 • Dzieci i młodzież nie popadają w kompleksy, nie załamują się niepowodzeniami szkolnymi, nie czują się nigdy najgorsze, gdyż wykonują zadania dostosowane do ich możliwości. Jednocześnie też nie odbiegają znacznie poziomem od swoich kolegów ze szkół masowych, gdyż w  szkole specjalnej realizujemy tę samą podstawę programową. Uczniowie po skończeniu naszej szkoły dysponują wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi im dalszą edukację.
 • Podobnie jak uczniowie szkół masowych, nasi wychowankowie zdają egzaminy. Po ukończeniu szkoły podstawowej – sprawdzian ósmoklasisty z  języka polskiego, przedmiotów humanistycznych, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych  i języka angielskiego. Poziom zadań jest jednak dostosowany do możliwości  naszych uczniów, a więc wszyscy mają szansę napisać swój egzamin    satysfakcjonująco.

Indywidualizujemy pracę ze wszystkimi uczniami

 • Wielu naszych wychowanków potrzebuje silnej indywidualizacji pracy. Dlatego też dla każdego ucznia nauczyciele konstruują indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, zgodnie, z którym pracują wszyscy pedagodzy.  Pomaga on rozwinąć w dziecku jego najlepsze cechy oraz nabyć umiejętności, których jeszcze nie posiada. Program wskazuje nauczycielom, jak optymalnie wspomóc pozytywny rozwój danego ucznia.
 • Poszczególne klasy są bardzo nieliczne. Niewielka liczba uczniów pozwala na indywidualizację pracy na każdej lekcji. W trakcie tych samych zajęć każdy uczeń może wykonywać inne ćwiczenia, dostosowane do jego poziomu i możliwości. Nauczyciel jest w stanie w każdej chwili podejść do dziecka, aby mu pomóc, wytłumaczyć zadanie. To zupełnie inna praca niż w szkołach masowych, w których poziom dostosowuje się do najlepszych, a słabsi uczniowie szybko pozostają w tyle.
 • Oprócz „typowych” przedmiotów, nasi uczniowie mają  w planie wiele zajęć rewalidacyjnych, czyli wspomagających ich rozwój,  ułatwiających zwalczyć problemy z nauką czy zachowaniem. Są to na  przykład: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego czy matematyki, lekcje   przygotowujące do egzaminów, logopedia, kino lektur szkolnych, terapia   pedagogiczna czy gimnastyka korekcyjna. Zajęcia te prowadzone są w bardzo  małych grupach, co zwiększa ich efektywność.

Pomagamy uczniom w rozwiązywaniu różnych problemów

 • Wychowawcy chętnie udzielają rad swoim uczniom i ich rodzicom. Jednak jeśli to nie wystarczy, można skorzystać z pomocy specjalisty. W naszej szkole  zatrudnieni są: psycholog  i pedagog. Uczniowie, którzy nie radzą sobie z jakąś sytuacją w szkole czy w domu, zawsze mogą liczyć na ich pomoc. Psycholog i pedagog udzielają również rad  rodzicom.
 • W szkole zatrudnione są również pielęgniarki. Wszystkie dzieci,które czują się źle lub są chore, mogą się w każdej  chwili udać do gabinetu pielęgniarki, gdzie otrzymają niezbędną pomoc.

Rozwijamy zainteresowania uczniów

 • W szkole odbywają się różne zajęcia pozalekcyjne  dla chętnych uczniów. Wśród nich największym powodzeniem cieszą się   zajęcia sportowe, w których biorą udział niemal wszyscy chłopcy. Wielu  uczniów wybiera zajęcia teatralno – taneczne, przygotowujące do występów  na szkolnej scenie lub przedstawień prezentowanych poza placówką, np. na  konkursach teatralnych.
 • Zainteresowania można także rozwijać w czasie  lekcji, zwłaszcza jeśli są to zajęcia praktyczne. Nasza szkoła proponuje uczniom lekcje gotowania i terapię przez pracę, a więc zajęcia, na których dzieci  i młodzież nabywają konkretnych i bardzo przydatnych w codziennym życiu  umiejętności.