Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

W 4 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzimy zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osób z wieloraką niepełnosprawnością.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65.

Nauczyciele pracujący z tymi uczniami są doświadczonymi praktykami, którzy cały czas się dokształcają. Mamy specjalistów w zakresie: tyflopedagogiki, usprawniania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, terapii integracji sensorycznej. Stosujemy szereg metod, które wspierają nasze działania pedagogiczne. Staramy się być dla naszych podopiecznych dobrymi przewodnikami, motywować ich w dążeniu do osiągania jak największej sprawności, samodzielności i niezależności. Zależy nam na tym, by nasi podopieczni chętnie uczestniczyli w zajęciach, dobrze czuli się w grupie, skutecznie się komunikowali z otoczeniem oraz podejmowali w jak największym zakresie swoją aktywność sensomotoryczną.

Zespoły składają się z 2 – 4 uczniów. Pozwala to na silną indywidualizację pracy.
Przed podjęciem działań edukacyjno – terapeutycznych staramy się dokładanie poznać naszego przyszłego podopiecznego. Zbieramy informacje o nim od osób, które go dobrze znają. Na podstawie tych danych oraz orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej
i własnych obserwacji dokonujemy diagnozy funkcjonalnej. Następnie dla każdego wychowanka opracowujemy indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy.

Na początku każdego roku szkolnego tworzymy również plany pracy dla wszystkich zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Zawieramy w nich treści, które są zgodne z kalendarzem przyrody, uwzględniamy tradycyjne święta i uroczystości okolicznościowe.
Tematy dobieramy zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami rozwojowymi uczniów. Realizujemy zajęcia plastyczne, przyrodnicze, kulinarne, muzyczne, ruchowe, terapię ręki.

Jesteśmy również otwarci na propozycje rodziców w zakresie współpracy z nami.
Cenimy ich wsparcie, otwartość i zaangażowanie.

Szkoła obejmuje wsparciem wielu podopiecznych w ramach indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.