Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

W 4 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych prowadzimy zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości osób z wieloraką niepełnosprawnością.
Zajęcia odbywają się na terenie szkoły oraz w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65.

Nauczyciele pracujący z tymi uczniami są doświadczonymi praktykami, którzy cały czas się dokształcają. Mamy specjalistów w zakresie: tyflopedagogiki, usprawniania osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, terapii integracji sensorycznej. Stosujemy szereg metod, które wspierają nasze działania pedagogiczne. Staramy się być dla naszych podopiecznych dobrymi przewodnikami, motywować ich w dążeniu do osiągania jak największej sprawności, samodzielności i niezależności. Zależy nam na tym, by nasi podopieczni chętnie uczestniczyli w zajęciach, dobrze czuli się w grupie, skutecznie się komunikowali z otoczeniem oraz podejmowali w jak największym zakresie swoją aktywność sensomotoryczną.

Zespoły składają się z 2 – 4 uczniów. Pozwala to na silną indywidualizację pracy.
Przed podjęciem działań edukacyjno – terapeutycznych staramy się dokładanie poznać naszego przyszłego podopiecznego. Zbieramy informacje o nim od osób, które go dobrze znają. Na podstawie tych danych oraz orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej
i własnych obserwacji dokonujemy diagnozy funkcjonalnej. Następnie dla każdego wychowanka opracowujemy indywidualny program rewalidacyjno – wychowawczy.

Na początku każdego roku szkolnego tworzymy również plany pracy dla wszystkich zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Zawieramy w nich treści, które są zgodne z kalendarzem przyrody, uwzględniamy tradycyjne święta i uroczystości okolicznościowe.
Tematy dobieramy zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami rozwojowymi uczniów. Realizujemy zajęcia plastyczne, przyrodnicze, kulinarne, muzyczne, ruchowe, terapię ręki.

Jesteśmy również otwarci na propozycje rodziców w zakresie współpracy z nami.
Cenimy ich wsparcie, otwartość i zaangażowanie.