Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 90 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

 Lata 1924 – 1940

W 1924 r. decyzją władz oświatowych  w budynku przy ul. Kilińskiego 100 w Łodzi powołano Szkołę Powszechną Specjalną nr 106. Kierowniczką placówki została Zofia Hofmanówna, a personel stanowiły: Hanna Ożogowska, Janina Matzke – Sochaczewska, Wallratusówna, Genowefa Trzęsowska – Szymczykiewicz i Surmówna.

Szkoła się rozrastała. W roku 1928/1929 posiadała już 6 oddziałów. Lokal stał się za mały, powstała więc filia szkoły przy ul. Kilińskiego 116, również w prywatnym czynszowym domu.

1 lutego 1931 r. kierownictwo szkoły objął Julian Jagodziński. Jego starania o poprawę warunków pracy i nowy lokal zostały uwieńczone powodzeniem dopiero w 1933 roku. Szkołę przeniesiono wtedy do budynku oficyny przy ul. Kopernika 50. W 1935 roku adaptowano do celów szkolnych budynek przy ul. Żeromskiego 68. Dość duże i słoneczne sale lekcyjne, dobrze wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna, warsztaty szkolne, m.in. stolarski i krawiecki, dały podstawę do dalszego rozwoju placówki. Tam też przeniesiono szkołę, złożoną z  sześciu oddziałów, w której pobierało naukę około 100 dzieci.

Po wybuchu II wojny światowej nauka była prowadzona do 1 stycznia 1940 r., kiedy to wszystkie polskie szkoły w Łodzi zostały zamknięte przez okupanta. Rozpoczęły się prześladowania nauczycieli i personel się rozproszył.

O losach nauczycieli Szkoły Powszechnej Specjalnej nr 106 w okresie okupacji nie mamy właściwie żadnych informacji. Wiemy tylko, że niektórzy z nich podjęli pracę w tajnym nauczaniu.

 Lata 1945 – 1965

17 stycznia 1945 r. Łódź wyzwolono spod okupacji hitlerowskiej. Rozproszeni po świecie nauczyciele zaczęli wracać do miasta, meldując w Inspektoracie Szkolnym swą gotowość do podjęcia pracy. Szkołami specjalnymi zajmował się wówczas Czesław Kuchowicz, który powierzył Genowefie Szymczykiewiczowej zorganizowanie w budynku przy ul. Żeromskiego 68 Szkoły Powszechnej nr 106. 1 września 1945 r. wydzielono w niej klasy specjalne i oddano pod kierownictwo Irenie Somorowskiej. W rezultacie w budynku utworzyła się druga szkoła pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59.

Obok wspomnianych wyżej nauczycieli, pracę w placówce rozpoczęły także: Antonina Zborowska, Olga Wasążnikowa, Janina Sochaczewska, Maria Karolewska, Aleksandra Wizgierowa

Trudna sytuacja lokalowa trwała do końca roku szkolnego 1945/46. Dopiero z dniem 1 września 1946 r. Szkoła Podstawowa nr 106 została przeniesiona na ul. Gdańską 90 i budynek przy ul. Żeromskiego 68 oddano do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59. Personel stanowiły kierownik szkoły, pani Genowefa Szymczykiewicz,  i grono nauczycielskie: Aleksandra Muszyńska, Stefan Paszyński, Janina Sochaczewska Maria Szpakowska, Olga Wasążnikowa, Aleksandra Wizgierowa, Antonina Zborowska.

Rok szkolny 1947/48 rozpoczęło 163 dzieci w ośmiu oddziałach. Szkoła stopniowo się rozrastała – były już klasy od I do V. Zmienił się częściowo personel. Oprócz kierowniczki pracowały: Janina Cedro, Aleksandra Muszyńska, Teodora Nowak, Wiesława Rutkowska, Olga Różycka, Aurelia Jankowska, Antonina Zborowska, Felicja Stasicowa. W roku szkolnym 1949/50 w dziewięciu oddziałach naukę pobierało już 180 uczniów, grono pedagogiczne zaś liczyło 10 osób.

W lutym 1950 r. założono drużynę Organizacji Harcerskiej, Zarząd Dzielnicowy ZHP. Opiekę nad drużyną z ramienia rady pedagogicznej pełniła najpierw G. Szymczykiewiczowa, a od 1951/52 – Stanisława Pączkowska.

W roku 1952/53 drużyna otrzymała sztandar. W 1957 r. na emeryturę odeszła pani G. Szymczykiewiczowa. Kierownictwo objęła była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 59, potem kierowniczka SPS nr 88, a następnie Domu Harcerza – pani Maria Karolewska.

Zwiększająca się liczba dzieci i oddziałów zmusiła kierownictwo szkoły do szukania nowego lokum. W roku 1962/63 placówka otrzymała 2 sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 106 przy ul. Gdańskiej 90, gdzie przeniesiono 3 młodsze klasy wraz z nauczycielami: Zofią Tarzewską, Bolesławem Majewskim i Barbarą Maciejewską. W roku 1963/64 utworzono tam filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59, której kierownikiem został pan  Marian Trela. Uczyło się w niej wtedy już około 90 dzieci w pięciu klasach i pracowało 6 nauczycieli. Oprócz wyżej wymienionych zatrudniono również: J. Stasiak, G. Malicką, K. Kątowicz.

1 września 1965 r. szkoła otrzymała budynek przy ul. Lipowej 16, gdzie przeniosły się  wszystkie klasy, zarówno z ul. Żeromskiego 68, jak i filii przy  ul. Gdańskiej 90.

 Lata 1965 – 1978

W roku 1964/65 w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Zielonej 32 powstały 3 odziały specjalne. Przeszli do nich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 59, obejmując klasy: I – Bolesław Majewski, II – Marta Zawitkowska, III – Bolesław Majewski i R. Piętowski. Kierowniczką Szkoły Podstawowej nr 90 została Janina Salamon. Przybyły nowe klasy i zatrudniono nowych nauczycieli: W Rutkowską, G. Maklicką, J. Wojciechowską, L. Kołodziej,  A. Zborowską i E. Wasilewską – do pracy w świetlicy.

1 września 1968 r. Szkołę Podstawową Specjalną nr 59 przeniesiono do budynku przy ul. Żeromskiego 10, a w 1969 r. w Szkole Podstawowej nr 90 zlikwidowano oddziały szkoły rejonowej. Już jako Szkołę Podstawową Specjalną nr 90 placówkę przeprowadzono na ulWólczańską 121/123 do budynku po Szkole Podstawowej nr 157. W placówce pracowali wtedy: kierowniczka – Janina Salamon, zastępca – Bolesław Majewski i 18 nauczycieli. W tym samym roku szkoła zorganizowała sympozjum naukowo – praktyczne poświęcone szkolnictwu specjalnemu na Polesiu. Prężnie rozwijał się szczep harcerski prowadzony przez Marię Kubik, Jadwigę Wojciechowską oraz Janusza Miksę.

W 1975 r. powstał Szkolny Kabaret „Kleks”, który w 1977 roku przekształcił się w Harcerski Zespół Wokalno –Taneczny KLEKS.

W obu szkołach specjalnych w dzielnicy zaczęła się zmniejszać liczba dzieci i władze oświatowe podjęły decyzję o ich połączeniu oraz przeniesieniu do nowo wznoszonego budynku przy ul. Karolewskiej 30. Kierowanie pracami związanymi z adaptacją gmachu dla potrzeb szkoły specjalnej powierzono Bogumiłowi Duńcowi, który następnie został mianowany dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi.

1 września 1978 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59
oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90
zostały przeniesione do nowego budynku
przy ul. Karolewskiej 30 w Łodzi i otrzymały nazwę   

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90.

Lata 1978 – 1991

Od 1 wrzenia 1978 r. w dzielnicy Polesie istniała już tylko jedna placówka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90. Na jej dyrektora mianowano Bogumiła Duńca. 2 czerwca 1980 r. odbyła się uroczystość, w czasie której szkoła otrzymała sztandar i imię Marii Grzegorzewskiej. Powstał hymn szkoły. Autorem słów jest łódzki poeta – Jerzy Wilmański, a muzykę skomponował Ryszard Brzozowski.

W latach 1978-1991 w Szkole Podstawowej nr 90 bardzo aktywnie działał szczep harcerski im. Marii Grzegorzewskiej. Jesienią 1980 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą zakończono w 1983 r. We wrześniu 1984 r. zorganizowano w szkole pierwszy oddział przedszkolny.

Dyrektor Bogumił Duniec sprawował swoją funkcję do 31 stycznia1985 r., a następnie przeszedł do pracy w Łódzkim Kuratorium Oświaty. Od 1 lutego 1985 do 31 sierpnia 1987 r. placówką kierowała Helena Fałatowicz. Od 1 września 1987 do 31 stycznia 1991 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 90 był Zdzisław Zimnoch. Oboje okazali się sprawnymi administratorami i dużo wysiłku włożyli w poprawę warunków nauki i pracy.

Lata 1991 – 1999

1 lutego 1991 r. dyrektorem szkoły został Krzysztof Sibielski. W swojej koncepcji kierowania placówką główny nacisk położył na: stworzenie indywidualnych warunków rozwoju dla każdego ucznia oraz poczucia bezpieczeństwa i atmosfery twórczej pracy dla wychowanków, skuteczną współpracę z rodzicami i środowiskiem, autonomię nauczycieli. Organizował liczne przedsięwzięcia mające służyć integracji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społeczeństwem. Wspólnie z nauczycielami wprowadził najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej do procesu edukacji ucznia niepełnosprawnego.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr  90, jako pierwsza z łódzkich szkół specjalnych, już w roku 1994 r. wprowadziła do procesu kształcenia komputery  i oprogramowanie edukacyjne, które pomagają w niwelowaniu zaburzeń rozwojowych, sprzyjają rozwijaniu umiejętności intelektualnych, wspierają rozwój ucznia. Dzięki zdolnościom menedżerskim dyrektora znacznie poprawiła się baza dydaktyczna i materialna szkoły. Dyrektora wspomagali w pracy wicedyrektorzy: Aleksandra Głogowska (1 września 1987 – 31 sierpnia 1991)Teresa Antoszkiewicz (1 września 1991 – 31 sierpnia 2003) i Janina Bucka (30 października 1995 – 29 sierpnia 2013).

Dzięki dużej aktywności i podejmowaniu interesujących przedsięwzięć szkoła zaczęła być znana i rozpoznawalna w środowisku lokalnym. Jako pierwsza w Polsce, wspólnie z Polskim Towarzystwem Społeczno – Sportowym „Sprawni Razem”, zorganizowała I i II Mistrzostwa Polski w Pływaniu (1994, 1995). W 1996r.  nawiązała kontakty z miastami partnerskimi (Tampere, Odessa, Stuttgart, Mińsk, Chemnitz), by przeprowadzić międzynarodowe mitingi pływackie połączone z warsztatami plastycznymi i wymianą doświadczeń związanych z edukacją w innych krajach uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Dwukrotnie (1997, 1999), wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Polsce, zorganizowała z okazji „Dni Brytyjskich w Łodzi” konkursy plastyczne  „Wielka Brytania w oczach dziecka” oraz konkursy krajoznawcze „Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii” i wiele innych. Od 1999 r. szkoła ma swoją stronę internetową.

Lata 1999 – 2009

W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce od 1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej stała się częścią Zespołu Szkół Specjalnych nr 2.

Ze szkoły 8-klasowej została przekształcona w szkołę 6-klasową. Jednocześnie powołano do życia 3-letnie Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56.  W 2004 r. powstała również Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1.

Reforma systemu oświaty postawiła przed nauczycielami wiele nowych wyzwań, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i edukacyjno -wychowawczym. Był to okres wzmożonej nauki wszystkich członków rady pedagogicznej. Wzrastały kompetencje nauczycieli, a także unowocześniano bazę dydaktyczną szkoły. Aktywnie korzystano z pomocy finansowej udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu 2008 r. Krzysztof Sibielski przeszedł na emeryturę i nowym dyrektorem od 1października 2008 r. został Tomasz Szymański.

Lata 2009 – 2014

Dyrektora Tomasza Szymańskiego wspierali wicedyrektorzy: Janina Bucka (30 października 1995 – 29 sierpnia 2013) i Robert Pietras (1 września 2009 – 31 sierpnia 2018).

W 2009 r. rozpoczęła się modernizacja bazy lokalowej szkoły. W wielu salach wymieniono okna i drzwi, a szkolna scena zyskała nową podłogę. Wyremontowano łazienki i odnowiono dach sali gimnastycznej. Powstała pracownia doświadczania świata i pracownia integracji sensorycznej. Zakupiono pakiet narzędzi dydaktycznych do pracy metodą M. Montessori. Wiele sal zostało doposażonych w projektory multimedialne. W pracowni matematycznej pojawiła się tablica multimedialna, dzięki czemu uczniowie mogą przyswajać wiedzę z wykorzystaniem najnowszych technologii, a nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody i formy pracy.

Bibliotekę szkolną skomputeryzowano, a księgozbiór zarchiwizowano  na miarę XXI wieku. Nowy wygląd zyskały również front szkoły i wejście. Wokół szkoły posadzono tuje. Obok boiska utworzono miejsca parkingowe dla rodziców uczniów i pracowników szkoły. Przed placówką powstało jedno z najbezpieczniejszych przejść dla pieszych w Łodzi.

Lata 2014 – 2019

Z roku na rok w placówce przybywa oddziałów. Szczególnie dobrze rozwija się Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1, w której uczniom zaproponowano szeroki zakres przedmiotów zawodowych: pomocnik biurowy, wytwórca pamiątek, ogrodnictwo. Nasi wychowankowie uczą się także gospodarstwa domowego. Infrastruktura szkoły jest systematycznie modernizowana oraz powiększa się baza pomocy dydaktycznych w poszczególnych pracowniach. Szkoła wzbogaciła się o różnorodny sprzęt technologii informacyjno – komunkacyjnej, co unowocześniło proces dydaktyczny oraz usprawniło pracę nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

W szkole prowadzone są dla uczniów wielospecjalistyczne zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Stale wzbogacamy ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach, zajęciach weekendowych, wyjściach na basen, zbiórkach harcerskich oraz akcjach społecznych.

W dniach 20 – 21 listopada 2014 r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 90–lecia  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi.

W 2014 r. szkoła otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej za udział w programie edukacyjnym „Rok szkoły w ruchu”. W tym samym roku otwarto nowoczesny plac zabaw dla uczniów sfinansowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

W kwietniu 2015 r. szkoła była organizatorem XII Wojewódzkiej Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów Placówek Kształcenia Specjalnego.

1 września 2018 r. dyrektorem szkoły został Sebastian Zieliński, zaś funkcję wicedyrektora objęła Sylwia Szynkiewicz.

W listopadzie 2019 r. obchodziliśmy 95-lecie Szkoły Podstawowej nr 90.

1 września 2022 r. funkcję drugiego wicedyrektora objęła Ewa Urbanowicz

W październiku 2022 r. w szkole obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły w roku Marii Grzegorzewskiej

Rok szkolny 2022/2023 zwieńczyło Miejskie Zakończenie Roku Szkolnego 

1 września 2023 r. w związku z rozwojem placówki i większą liczbą oddziałów funkcję trzeciego wicedyrektora objął Łukasz Burski

 Nasza szkoła jest inicjatorem i organizatorem wielu konkursów i różnorakich przedsięwzięć:

 • obchody 50-lecia Wydziału Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego – 21 października 2010 r.,
 • Prezentacje – przegląd twórczości uczniów ze szkół i placówek kształcenia specjalnego,
 • konkurs „Łódź moim miastem” pod patronatem: Prezydenta Miasta Łodzi, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Łódzkiego – od 2011r.,
 • konkurs fotograficzny „Łódź dawniej i dziś”,
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Środowisku,
 • Festiwal Sztuk Wszelakich,
 • Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży „Aniołkowo”,
 • Sportowe Mistrzostwa Łodzi Szkół Specjalnych – unihokej, piłka siatkowa przerzucana, piłka nożna (trójki piłkarskie),
 • Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie,
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zabytkach Wielkiej Brytanii,
 • Regionalne Mitingi Lekkoatletyczne Olimpiad Specjalnych – 2016 r.,
 • XII Wojewódzka Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów Placówek Kształcenia Specjalnego – 2015 r.

Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i sportowych:

 • „Jestem fair” – Łódzki Projekt Edukacyjny,
 • „Dotknij teatru” – Łódzki Projekt Edukacyjny,
 • „Moje miasto bez elektrośmieci” – Ogólnopolski Program Edukacyjny,
 • „Działamy wspólnie – jesteśmy prospołeczni”,
 • „Rok szkoły w ruchu” – Ogólnopolski Program Edukacyjny,
 • Projekt TIK dla ZSS nr 2 „Wierzę w ciebie, komputerze” – 2018 – 2020 r.,
 • „Jest takie miasto” – 2017 r.,
 • „Spektakl dla miasta” – Bezsenność Jutki,
 • Projekt Ekologiczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • „Działamy wspólnie – jesteśmy prospołeczni”,
 • „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży – współfinansowany ze Środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:

 • obchody Dnia Rodziny,
 • organizowanie akcji Drzwi Otwarte,
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów naszych uczniów,
 • stała współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • udział w licznych konkursach i imprezach organizowanych przez różne szkoły i inne placówki,
 • prezentowanie prac uczniowskich na różnych wystawach, m.in. w Poleskim Ośrodku Sztuki czy w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
 • współpraca z Radą Osiedla Stare Polesie (współfinansowanie bazy remontowo – dydaktycznej),
 • przyjmowanie na praktyki studentów UŁ,
 • współpraca z wolontariuszami z łódzkich liceów ogólnokształcących.

W szkole aktywnie działają różne agendy:

 • samorząd uczniowski,
 • punkt mediacyjny,
 • agenda ds. bezpieczeństwa,
 • PCK,
 • agenda sportowo – rekreacyjna,
 • CARITAS,
 • LOP,
 • kontakty z absolwentami,
 • promocja szkoły,
 • kontakty ze środowiskiem,
 • TPD,
 • kontakty z warsztatami terapii zajęciowej,
 • kiermasze szkolne.
 • Wśród licznych agend wyróżnia się Pracownia Poczynań Przeróżnych, która organizuje:

– otwarte działania edukacyjne w formie programowych spotkań,
– wycieczki dydaktyczne do muzeów, domów kultury, instytucji oświatowych,
– cykliczne spotkania integracyjne we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki,
– konkursy plastyczne (szkolne, środowiskowe).

Przy szkole działają dwa stowarzyszenia, „Karolewska” i Kluczyk”, które ściśle współpracują z naszą placówką: dofinansowują turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjścia do kin i teatrów, obiady czy nagrody dla uczniów.

Osiągnięcia naszych uczniów z ostatnich lat:

Osiągnięcia przedmiotowe:

 • I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego (2013)
 • I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2013)
 • I miejsce w Powiatowym Marszu Patrolowym (2014, 2017)
 • I miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Siatkówce Szkół Gimnazjalnych (2014)
 • I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej (2014)
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim (2014)
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o Regionie (2012, 2014)
 • I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki” (2015)
 • I miejsce w XI Międzyszkolnym Integracyjnym Konkursie Recytatorskim „Mój ulubiony wiersz” (2016)
 • I miejsce w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 „25 lat PSP – Profesjonalni,
 • Sprawni, Pomocni (2017)
 • I miejsce w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o Łodzi” 2017
 • I miejsce w IX Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej 2017
 • I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce (2018)
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim pod hasłem Świętujemy 100 rocznicę odzyskania niepodległości (2018)
 • II i III miejsce w Olimpiadzie Historycznej (2012, 2014)
 • wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Gastronomicznym dla Szkół Przysposabiających do Pracy „Ziołowo–warzywna przygoda” (2017)

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2016), II miejsce (2017)
 • I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2016)
 • I miejsce w Turnieju w Unihokeja „O złoty krążek” (2017)
 • I miejsce w Mistrzostwa Łodzi w Piłce Siatkowej  Przerzucanej (2017, 2018)
 • I miejsce w Łódzkim Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych Bełchatów (2018)
 • I miejsce w Lekkoatletycznej Olimpiadzie Integracyjnej (2018)
 • I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2016)
 • I miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2016), II miejsce  (2017)
 • I miejsce w Andrzejkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego (2017)
 • II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Siatkowej (2013)
 • II miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2014)
 • II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej i Przerzucanej (2014)
 • II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2015)
 • II miejsce w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych  Katowice (2018)
 • II miejsce w Łódzkim Regionalnym Mitingu Lekkoatletycznym Spała (2018)
 • II miejsce w Łódzkim Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Rawa Mazowiecka (2018)
 • II miejsce w Mistrzostwa Łodzi w Tenisie Stołowym (2018)
 • III miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Unihokeju Szkół Specjalnych (2017, 2016)
 • III miejsce w Andrzejkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego (2016)

Osiągnięcia ekologiczne i prozdrowotne:

 • I miejsce w Konkursie Ekologicznym (2009)
 • I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Promocji Zdrowia (2010)
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym (2014)

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

01.09.1999r. powstanie

Zespołu Szkół Specjalnych nr 2

w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

01.09.2004r. powstanie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

1.09.2022r. powstanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju i utworzenie 2 nowych oddziałów przedszkolnych

L.p.

1

2

3

4

Dyrektor Krzysztof Sibielski

p.o Dyrektora Janina Bucka

Dyrektor Tomasz Szymański

Dyrektor Sebastian Zieliński

01.02.1991 – 31.08.2008

01.09.2008 – 30.09.2008

01.10.2008  – 31.08.2018

01.09.2018

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 90

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE NR 56

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

1.     

Wicedyrektor Antoszkiewicz Teresa

01.09.1991 – 31.08.2003

2.     

Wicedyrektor Bucka Janina

30.10.1995 – 29.08.2013

3.   

4. 

5.

6.

Wicedyrektor Pietras Robert

Wicedyrektor Sylwia Szynkiewicz 

Wicedyrektor Ewa Urbanowicz

Wicedyrektor Łukasz Burski

01.09.2009 – 31.08.2018

01.09.2018

01.09.2022

01.09.2023

Administracja

Główny księgowy

Kierownik administracji

Sekretariat

Anna Nadajczyk 

1997 – 2019

Mirosława Socha    

1992 – 2002

Elżbieta Cieślar       

1994 – 2002

 Anna Karbownik

2019 - 2022

Elżbieta Cieślar       

2002 – 2008

Anna Gładysz          

2002 – 2004

 

 Małgorzata Bednarek

2022 

Marzena Pruk          

2008

Marzena Pruk          

 2004 – 2008

 

 

Aneta Krasińska      

2008