Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 90 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

 Lata 1924 – 1940

W 1924 r. decyzją władz oświatowych  w budynku przy ul. Kilińskiego 100 w Łodzi powołano Szkołę Powszechną Specjalną nr 106. Kierowniczką placówki została Zofia Hofmanówna, a personel stanowiły: Hanna Ożogowska, Janina Matzke – Sochaczewska, Wallratusówna, Genowefa Trzęsowska – Szymczykiewicz i Surmówna.

Szkoła się rozrastała. W roku 1928/1929 posiadała już 6 oddziałów. Lokal stał się za mały, powstała więc filia szkoły przy ul. Kilińskiego 116, również w prywatnym czynszowym domu.

1 lutego 1931 r. kierownictwo szkoły objął Julian Jagodziński. Jego starania o poprawę warunków pracy i nowy lokal zostały uwieńczone powodzeniem dopiero w 1933 roku. Szkołę przeniesiono wtedy do budynku oficyny przy ul. Kopernika 50. W 1935 roku adaptowano do celów szkolnych budynek przy ul. Żeromskiego 68. Dość duże i słoneczne sale lekcyjne, dobrze wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna, warsztaty szkolne, m.in. stolarski i krawiecki, dały podstawę do dalszego rozwoju placówki. Tam też przeniesiono szkołę, złożoną z  sześciu oddziałów, w której pobierało naukę około 100 dzieci.

Po wybuchu II wojny światowej nauka była prowadzona do 1 stycznia 1940 r., kiedy to wszystkie polskie szkoły w Łodzi zostały zamknięte przez okupanta. Rozpoczęły się prześladowania nauczycieli i personel się rozproszył.

O losach nauczycieli Szkoły Powszechnej Specjalnej nr 106 w okresie okupacji nie mamy właściwie żadnych informacji. Wiemy tylko, że niektórzy z nich podjęli pracę w tajnym nauczaniu.

 Lata 1945 – 1965

17 stycznia 1945 r. Łódź wyzwolono spod okupacji hitlerowskiej. Rozproszeni po świecie nauczyciele zaczęli wracać do miasta, meldując w Inspektoracie Szkolnym swą gotowość do podjęcia pracy. Szkołami specjalnymi zajmował się wówczas Czesław Kuchowicz, który powierzył Genowefie Szymczykiewiczowej zorganizowanie w budynku przy ul. Żeromskiego 68 Szkoły Powszechnej nr 106. 1 września 1945 r. wydzielono w niej klasy specjalne i oddano pod kierownictwo Irenie Somorowskiej. W rezultacie w budynku utworzyła się druga szkoła pod nazwą Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59.

Obok wspomnianych wyżej nauczycieli, pracę w placówce rozpoczęły także: Antonina Zborowska, Olga Wasążnikowa, Janina Sochaczewska, Maria Karolewska, Aleksandra Wizgierowa

Trudna sytuacja lokalowa trwała do końca roku szkolnego 1945/46. Dopiero z dniem 1 września 1946 r. Szkoła Podstawowa nr 106 została przeniesiona na ul. Gdańską 90 i budynek przy ul. Żeromskiego 68 oddano do wyłącznej dyspozycji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59. Personel stanowiły kierownik szkoły, pani Genowefa Szymczykiewicz,  i grono nauczycielskie: Aleksandra Muszyńska, Stefan Paszyński, Janina Sochaczewska Maria Szpakowska, Olga Wasążnikowa, Aleksandra Wizgierowa, Antonina Zborowska.

Rok szkolny 1947/48 rozpoczęło 163 dzieci w ośmiu oddziałach. Szkoła stopniowo się rozrastała – były już klasy od I do V. Zmienił się częściowo personel. Oprócz kierowniczki pracowały: Janina Cedro, Aleksandra Muszyńska, Teodora Nowak, Wiesława Rutkowska, Olga Różycka, Aurelia Jankowska, Antonina Zborowska, Felicja Stasicowa. W roku szkolnym 1949/50 w dziewięciu oddziałach naukę pobierało już 180 uczniów, grono pedagogiczne zaś liczyło 10 osób.

W lutym 1950 r. założono drużynę Organizacji Harcerskiej, Zarząd Dzielnicowy ZHP. Opiekę nad drużyną z ramienia rady pedagogicznej pełniła najpierw G. Szymczykiewiczowa, a od 1951/52 – Stanisława Pączkowska.

W roku 1952/53 drużyna otrzymała sztandar. W 1957 r. na emeryturę odeszła pani G. Szymczykiewiczowa. Kierownictwo objęła była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 59, potem kierowniczka SPS nr 88, a następnie Domu Harcerza – pani Maria Karolewska.

Zwiększająca się liczba dzieci i oddziałów zmusiła kierownictwo szkoły do szukania nowego lokum. W roku 1962/63 placówka otrzymała 2 sale lekcyjne w Szkole Podstawowej nr 106 przy ul. Gdańskiej 90, gdzie przeniesiono 3 młodsze klasy wraz z nauczycielami: Zofią Tarzewską, Bolesławem Majewskim i Barbarą Maciejewską. W roku 1963/64 utworzono tam filię Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59, której kierownikiem został pan  Marian Trela. Uczyło się w niej wtedy już około 90 dzieci w pięciu klasach i pracowało 6 nauczycieli. Oprócz wyżej wymienionych zatrudniono również: J. Stasiak, G. Malicką, K. Kątowicz.

1 września 1965 r. szkoła otrzymała budynek przy ul. Lipowej 16, gdzie przeniosły się  wszystkie klasy, zarówno z ul. Żeromskiego 68, jak i filii przy  ul. Gdańskiej 90.

 Lata 1965 – 1978

W roku 1964/65 w Szkole Podstawowej nr 90 przy ul. Zielonej 32 powstały 3 odziały specjalne. Przeszli do nich nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 59, obejmując klasy: I – Bolesław Majewski, II – Marta Zawitkowska, III – Bolesław Majewski i R. Piętowski. Kierowniczką Szkoły Podstawowej nr 90 została Janina Salamon. Przybyły nowe klasy i zatrudniono nowych nauczycieli: W Rutkowską, G. Maklicką, J. Wojciechowską, L. Kołodziej,  A. Zborowską i E. Wasilewską – do pracy w świetlicy.

1 września 1968 r. Szkołę Podstawową Specjalną nr 59 przeniesiono do budynku przy ul. Żeromskiego 10, a w 1969 r. w Szkole Podstawowej nr 90 zlikwidowano oddziały szkoły rejonowej. Już jako Szkołę Podstawową Specjalną nr 90 placówkę przeprowadzono na ulWólczańską 121/123 do budynku po Szkole Podstawowej nr 157. W placówce pracowali wtedy: kierowniczka – Janina Salamon, zastępca – Bolesław Majewski i 18 nauczycieli. W tym samym roku szkoła zorganizowała sympozjum naukowo – praktyczne poświęcone szkolnictwu specjalnemu na Polesiu. Prężnie rozwijał się szczep harcerski prowadzony przez Marię Kubik, Jadwigę Wojciechowską oraz Janusza Miksę.

W 1975 r. powstał Szkolny Kabaret „Kleks”, który w 1977 roku przekształcił się w Harcerski Zespół Wokalno –Taneczny KLEKS.

W obu szkołach specjalnych w dzielnicy zaczęła się zmniejszać liczba dzieci i władze oświatowe podjęły decyzję o ich połączeniu oraz przeniesieniu do nowo wznoszonego budynku przy ul. Karolewskiej 30. Kierowanie pracami związanymi z adaptacją gmachu dla potrzeb szkoły specjalnej powierzono Bogumiłowi Duńcowi, który następnie został mianowany dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi.

1 września 1978 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 59
oraz Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90
zostały przeniesione do nowego budynku
przy ul. Karolewskiej 30 w Łodzi i otrzymały nazwę   

Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90.

Lata 1978 – 1991

Od 1 wrzenia 1978 r. w dzielnicy Polesie istniała już tylko jedna placówka dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90. Na jej dyrektora mianowano Bogumiła Duńca. 2 czerwca 1980 r. odbyła się uroczystość, w czasie której szkoła otrzymała sztandar i imię Marii Grzegorzewskiej. Powstał hymn szkoły. Autorem słów jest łódzki poeta – Jerzy Wilmański, a muzykę skomponował Ryszard Brzozowski.

W latach 1978-1991 w Szkole Podstawowej nr 90 bardzo aktywnie działał szczep harcerski im. Marii Grzegorzewskiej. Jesienią 1980 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą zakończono w 1983 r. We wrześniu 1984 r. zorganizowano w szkole pierwszy oddział przedszkolny.

Dyrektor Bogumił Duniec sprawował swoją funkcję do 31 stycznia1985 r., a następnie przeszedł do pracy w Łódzkim Kuratorium Oświaty. Od 1 lutego 1985 do 31 sierpnia 1987 r. placówką kierowała Helena Fałatowicz. Od 1 września 1987 do 31 stycznia 1991 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej  nr 90 był Zdzisław Zimnoch. Oboje okazali się sprawnymi administratorami i dużo wysiłku włożyli w poprawę warunków nauki i pracy.

Lata 1991 – 1999

1 lutego 1991 r. dyrektorem szkoły został Krzysztof Sibielski. W swojej koncepcji kierowania placówką główny nacisk położył na: stworzenie indywidualnych warunków rozwoju dla każdego ucznia oraz poczucia bezpieczeństwa i atmosfery twórczej pracy dla wychowanków, skuteczną współpracę z rodzicami i środowiskiem, autonomię nauczycieli. Organizował liczne przedsięwzięcia mające służyć integracji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze społeczeństwem. Wspólnie z nauczycielami wprowadził najnowsze osiągnięcia pedagogiki specjalnej do procesu edukacji ucznia niepełnosprawnego.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr  90, jako pierwsza z łódzkich szkół specjalnych, już w roku 1994 r. wprowadziła do procesu kształcenia komputery  i oprogramowanie edukacyjne, które pomagają w niwelowaniu zaburzeń rozwojowych, sprzyjają rozwijaniu umiejętności intelektualnych, wspierają rozwój ucznia. Dzięki zdolnościom menedżerskim dyrektora znacznie poprawiła się baza dydaktyczna i materialna szkoły. Dyrektora wspomagali w pracy wicedyrektorzy: Aleksandra Głogowska (1 września 1987 – 31 sierpnia 1991)Teresa Antoszkiewicz (1 września 1991 – 31 sierpnia 2003) i Janina Bucka (30 października 1995 – 29 sierpnia 2013).

Dzięki dużej aktywności i podejmowaniu interesujących przedsięwzięć szkoła zaczęła być znana i rozpoznawalna w środowisku lokalnym. Jako pierwsza w Polsce, wspólnie z Polskim Towarzystwem Społeczno – Sportowym „Sprawni Razem”, zorganizowała I i II Mistrzostwa Polski w Pływaniu (1994, 1995). W 1996r.  nawiązała kontakty z miastami partnerskimi (Tampere, Odessa, Stuttgart, Mińsk, Chemnitz), by przeprowadzić międzynarodowe mitingi pływackie połączone z warsztatami plastycznymi i wymianą doświadczeń związanych z edukacją w innych krajach uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Dwukrotnie (1997, 1999), wspólnie z Ambasadą Brytyjską w Polsce, zorganizowała z okazji „Dni Brytyjskich w Łodzi” konkursy plastyczne  „Wielka Brytania w oczach dziecka” oraz konkursy krajoznawcze „Najciekawsze miejsca w Wielkiej Brytanii” i wiele innych. Od 1999 r. szkoła ma swoją stronę internetową.

Lata 1999 – 2009

W wyniku wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce od 1 września 1999 r. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 im. Marii Grzegorzewskiej stała się częścią Zespołu Szkół Specjalnych nr 2.

Ze szkoły 8-klasowej została przekształcona w szkołę 6-klasową. Jednocześnie powołano do życia 3-letnie Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56.  W 2004 r. powstała również Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1.

Reforma systemu oświaty postawiła przed nauczycielami wiele nowych wyzwań, zarówno o charakterze organizacyjnym, jak i edukacyjno -wychowawczym. Był to okres wzmożonej nauki wszystkich członków rady pedagogicznej. Wzrastały kompetencje nauczycieli, a także unowocześniano bazę dydaktyczną szkoły. Aktywnie korzystano z pomocy finansowej udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu 2008 r. Krzysztof Sibielski przeszedł na emeryturę i nowym dyrektorem od 1października 2008 r. został Tomasz Szymański.

Lata 2009 – 2014

Dyrektora Tomasza Szymańskiego wspierali wicedyrektorzy: Janina Bucka (30 października 1995 – 29 sierpnia 2013) i Robert Pietras (1 września 2009 – 31 sierpnia 2018).

W 2009 r. rozpoczęła się modernizacja bazy lokalowej szkoły. W wielu salach wymieniono okna i drzwi, a szkolna scena zyskała nową podłogę. Wyremontowano łazienki i odnowiono dach sali gimnastycznej. Powstała pracownia doświadczania świata i pracownia integracji sensorycznej. Zakupiono pakiet narzędzi dydaktycznych do pracy metodą M. Montessori. Wiele sal zostało doposażonych w projektory multimedialne. W pracowni matematycznej pojawiła się tablica multimedialna, dzięki czemu uczniowie mogą przyswajać wiedzę z wykorzystaniem najnowszych technologii, a nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody i formy pracy.

Bibliotekę szkolną skomputeryzowano, a księgozbiór zarchiwizowano  na miarę XXI wieku. Nowy wygląd zyskały również front szkoły i wejście. Wokół szkoły posadzono tuje. Obok boiska utworzono miejsca parkingowe dla rodziców uczniów i pracowników szkoły. Przed placówką powstało jedno z najbezpieczniejszych przejść dla pieszych w Łodzi.

Lata 2014 – 2019

Z roku na rok w placówce przybywa oddziałów. Szczególnie dobrze rozwija się Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1, w której uczniom zaproponowano szeroki zakres przedmiotów zawodowych: pomocnik biurowy, wytwórca pamiątek, ogrodnictwo. Nasi wychowankowie uczą się także gospodarstwa domowego. Infrastruktura szkoły jest systematycznie modernizowana oraz powiększa się baza pomocy dydaktycznych w poszczególnych pracowniach. Szkoła wzbogaciła się o różnorodny sprzęt technologii informacyjno – komunkacyjnej, co unowocześniło proces dydaktyczny oraz usprawniło pracę nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.

W szkole prowadzone są dla uczniów wielospecjalistyczne zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze. Stale wzbogacamy ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Uczniowie uczestniczą w wielu wycieczkach, zajęciach weekendowych, wyjściach na basen, zbiórkach harcerskich oraz akcjach społecznych.

W dniach 20 – 21 listopada 2014 r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 90–lecia  Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 w Łodzi.

W 2014 r. szkoła otrzymała wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej za udział w programie edukacyjnym „Rok szkoły w ruchu”. W tym samym roku otwarto nowoczesny plac zabaw dla uczniów sfinansowany w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

W kwietniu 2015 r. szkoła była organizatorem XII Wojewódzkiej Olimpiady Matematycznej dla Gimnazjalistów Placówek Kształcenia Specjalnego.

1 września 2018 r. dyrektorem szkoły został Sebastian Zieliński, zaś funkcję wicedyrektora objęła Sylwia Szynkiewicz.

W listopadzie 2019 r. obchodziliśmy 95-lecie Szkoły Podstawowej nr 90.

 Nasza szkoła jest inicjatorem i organizatorem wielu konkursów i różnorakich przedsięwzięć:

 • obchody 50-lecia Wydziału Nieprzetartego Szlaku Związku Harcerstwa Polskiego – 21 października 2010 r.,
 • Prezentacje – przegląd twórczości uczniów ze szkół i placówek kształcenia specjalnego,
 • konkurs „Łódź moim miastem” pod patronatem: Prezydenta Miasta Łodzi, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Łódzkiego – od 2011r.,
 • konkurs fotograficzny „Łódź dawniej i dziś”,
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Środowisku,
 • Festiwal Sztuk Wszelakich,
 • Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży „Aniołkowo”,
 • Sportowe Mistrzostwa Łodzi Szkół Specjalnych – unihokej, piłka siatkowa przerzucana, piłka nożna (trójki piłkarskie),
 • Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie,
 • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zabytkach Wielkiej Brytanii,
 • Regionalne Mitingi Lekkoatletyczne Olimpiad Specjalnych – 2016 r.,
 • XII Wojewódzka Olimpiada Matematyczna dla Gimnazjalistów Placówek Kształcenia Specjalnego – 2015 r.

Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i sportowych:

 • „Jestem fair” – Łódzki Projekt Edukacyjny,
 • „Dotknij teatru” – Łódzki Projekt Edukacyjny,
 • „Moje miasto bez elektrośmieci” – Ogólnopolski Program Edukacyjny,
 • „Działamy wspólnie – jesteśmy prospołeczni”,
 • „Rok szkoły w ruchu” – Ogólnopolski Program Edukacyjny,
 • Projekt TIK dla ZSS nr 2 „Wierzę w ciebie, komputerze” – 2018 – 2020 r.,
 • „Jest takie miasto” – 2017 r.,
 • „Spektakl dla miasta” – Bezsenność Jutki,
 • Projekt Ekologiczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • „Działamy wspólnie – jesteśmy prospołeczni”,
 • „Mój świat bez przemocy” – przeciwdziałanie przyczynom przestępczości poprzez różne formy propagowania dialogu bez przemocy wśród dzieci i młodzieży – współfinansowany ze Środków Funduszu Sprawiedliwości.

 

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym:

 • obchody Dnia Rodziny,
 • organizowanie akcji Drzwi Otwarte,
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców i opiekunów naszych uczniów,
 • stała współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • udział w licznych konkursach i imprezach organizowanych przez różne szkoły i inne placówki,
 • prezentowanie prac uczniowskich na różnych wystawach, m.in. w Poleskim Ośrodku Sztuki czy w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi,
 • współpraca z Radą Osiedla Stare Polesie (współfinansowanie bazy remontowo – dydaktycznej),
 • przyjmowanie na praktyki studentów UŁ,
 • współpraca z wolontariuszami z łódzkich liceów ogólnokształcących.

W szkole aktywnie działają różne agendy:

 • samorząd uczniowski,
 • punkt mediacyjny,
 • agenda ds. bezpieczeństwa,
 • PCK,
 • agenda sportowo – rekreacyjna,
 • CARITAS,
 • LOP,
 • kontakty z absolwentami,
 • promocja szkoły,
 • kontakty ze środowiskiem,
 • TPD,
 • kontakty z warsztatami terapii zajęciowej,
 • kiermasze szkolne.
 • Wśród licznych agend wyróżnia się Pracownia Poczynań Przeróżnych, która organizuje:

– otwarte działania edukacyjne w formie programowych spotkań,
– wycieczki dydaktyczne do muzeów, domów kultury, instytucji oświatowych,
– cykliczne spotkania integracyjne we współpracy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki,
– konkursy plastyczne (szkolne, środowiskowe).

Przy szkole działają dwa stowarzyszenia, „Karolewska” i Kluczyk”, które ściśle współpracują z naszą placówką: dofinansowują turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjścia do kin i teatrów, obiady czy nagrody dla uczniów.

Osiągnięcia naszych uczniów z ostatnich lat:

Osiągnięcia przedmiotowe:

 • I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego (2013)
 • I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2013)
 • I miejsce w Powiatowym Marszu Patrolowym (2014, 2017)
 • I miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Siatkówce Szkół Gimnazjalnych (2014)
 • I miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Matematycznej (2014)
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim (2014)
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie o Regionie (2012, 2014)
 • I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Religijnej „Aniołkowe Nutki” (2015)
 • I miejsce w XI Międzyszkolnym Integracyjnym Konkursie Recytatorskim „Mój ulubiony wiersz” (2016)
 • I miejsce w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 „25 lat PSP – Profesjonalni,
 • Sprawni, Pomocni (2017)
 • I miejsce w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu „Wiedzy o Łodzi” 2017
 • I miejsce w IX Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej 2017
 • I miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Polsce (2018)
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim pod hasłem Świętujemy 100 rocznicę odzyskania niepodległości (2018)
 • II i III miejsce w Olimpiadzie Historycznej (2012, 2014)
 • wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Gastronomicznym dla Szkół Przysposabiających do Pracy „Ziołowo–warzywna przygoda” (2017)

Osiągnięcia sportowe:

 • I miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2016), II miejsce (2017)
 • I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2016)
 • I miejsce w Turnieju w Unihokeja „O złoty krążek” (2017)
 • I miejsce w Mistrzostwa Łodzi w Piłce Siatkowej  Przerzucanej (2017, 2018)
 • I miejsce w Łódzkim Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych Bełchatów (2018)
 • I miejsce w Lekkoatletycznej Olimpiadzie Integracyjnej (2018)
 • I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2016)
 • I miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2016), II miejsce  (2017)
 • I miejsce w Andrzejkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego (2017)
 • II miejsce w Mistrzostwach w Piłce Siatkowej (2013)
 • II miejsce w XI Wieloboju Pływackim (2014)
 • II miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej i Przerzucanej (2014)
 • II miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych (2015)
 • II miejsce w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych  Katowice (2018)
 • II miejsce w Łódzkim Regionalnym Mitingu Lekkoatletycznym Spała (2018)
 • II miejsce w Łódzkim Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Rawa Mazowiecka (2018)
 • II miejsce w Mistrzostwa Łodzi w Tenisie Stołowym (2018)
 • III miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Unihokeju Szkół Specjalnych (2017, 2016)
 • III miejsce w Andrzejkowym Turnieju Tańca Towarzyskiego (2016)

Osiągnięcia ekologiczne i prozdrowotne:

 • I miejsce w Konkursie Ekologicznym (2009)
 • I miejsce w Międzyszkolnej Olimpiadzie Wiedzy o Promocji Zdrowia (2010)
 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym (2014)

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

01.09.1999r. powstanie

Zespołu Szkół Specjalnych nr 2

w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 56

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

01.09.2004r. powstanie w Zespole Szkół Specjalnych nr 2

Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1

L.p.

1

2

3

4

Dyrektor Krzysztof Sibielski

p.o Dyrektora Janina Bucka

Dyrektor Tomasz Szymański

Dyrektor Sebastian Zieliński

01.02.1991 – 31.08.2008

01.09.2008 – 30.09.2008

01.10.2008  – 31.08.2018

01.09.2018

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 90

 

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM SPECJALNE NR 56

 

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1

1.     

Wicedyrektor Antoszkiewicz Teresa

01.09.1991 – 31.08.2003

2.     

Wicedyrektor Bucka Janina

30.10.1995 – 29.08.2013

3.   

4. 

Wicedyrektor Pietras Robert

Wicedyrektor Sylwia Szynkiewicz 

01.09.2009 – 31.08.2018

01.09.2018

Administracja

Główny księgowy

Kierownik administracji

Sekretariat

Anna Nadajczyk 

1997 – 2019

Mirosława Socha    

1992 – 2002

Elżbieta Cieślar       

1994 – 2002

 Anna Karbownik

2019

Elżbieta Cieślar       

2002 – 2008

Anna Gładysz          

2002 – 2004

 

 Małgorzata Bednarek

2022

Marzena Pruk          

2008

Marzena Pruk          

 2004 – 2008

 

 

Aneta Krasińska      

2008