Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt EFS 2020-2022

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi realizuje od 1.09.2020 r. umowę nr RPLD.11.01.04-10-0012/19-00 z dnia 5 listopada 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie Xl.l.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji do projektu

W roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 1. Zajęcia z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO (w tym 2 godziny indywidualnego doradztwa, 10 godzin zajęć grupowych, udział w 4 wyjazdach do WTZ/podmiotów ekonomii społecznej)
  – dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1
 2. Zajęcia grupowe komputerowe rozwijające kompetencje cyfrowe pn. KOŁO KOMPUTEROWE,
  Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI (15 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 
 3. Zajęcia grupowe wspierające uczniów z wykorzystaniem TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (20 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-IV)
 4. Indywidualne zajęcia z zakresu INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ (30 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-III)
 5. Indywidualne zajęcia wspierające uczniów z wykorzystaniem STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ,
  W TYM BAZALNEJ (30 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90, w tym zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 6. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ A. TOMATISA (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII)
 7. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII) 

W związku z realizacją projektu nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe:

 1. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 2. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny
 3. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej
 4. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych
 5. Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi –
  Profil Psychoedukacyjnych PEP-R E.Schoplera
 6. Szkolenie DODATKOWE Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP/
 7. Szkolenie DODATKOWE Metoda werbo-tonalna
 8. Szkolenie DODATKOWE Logorytmika w teorii i praktyce
 9. Szkolenie DODATKOWE ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna
 10. STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie integracji sensorycznej

OD KWIETNIA 2021 ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE „KOŁO KOMPUTEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI”
Czw. 15.45-16.45, Pt. 7.15-8.15 Prowadzący p. Robert Pietras – klasa VI SP
Pt. 12.45-13.45, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. J. Bezak – klasa III SP
Pt. 7.15-8.15, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. A. Kamalska – klasa Z8 SP
Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej nr 64 oraz 81.
Czas trwania zajęć: 15 godzin dydaktycznych

PLAN ZAJĘĆ EFS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - znajduje się w zakładce "Plan lekcji"