Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt EFS 2020-2022

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi realizuje od 1.09.2020 r. umowę nr RPLD.11.01.04-10-0012/19-00 z dnia 5 listopada 2020 r. o dofinansowanie projektu pn. „Razem dla terapii i usprawnienia w ZSS2” w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI. 1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie Xl.l.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin rekrutacji do projektu

W roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zaplanowano zajęcia dla uczniów:

 1. Zajęcia z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO (w tym 2 godziny indywidualnego doradztwa, 10 godzin zajęć grupowych, udział w 4 wyjazdach do WTZ/podmiotów ekonomii społecznej)
  – dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1
 2. Zajęcia grupowe komputerowe rozwijające kompetencje cyfrowe pn. KOŁO KOMPUTEROWE,
  Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI (15 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 1 
 3. Zajęcia grupowe wspierające uczniów z wykorzystaniem TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (20 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-IV)
 4. Indywidualne zajęcia z zakresu INDYWIDUALNEJ TERAPII PEDAGOGICZNEJ (30 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy I-III)
 5. Indywidualne zajęcia wspierające uczniów z wykorzystaniem STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ,
  W TYM BAZALNEJ (30 godzin) – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90, w tym zespoły rewalidacyjno-wychowawcze – uczniowie z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
 6. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ A. TOMATISA (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII)
 7. Indywidualne zajęcia z wykorzystaniem TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK (60 godzin)
  – dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 90 (klasy IV-VIII) 

W związku z realizacją projektu nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe:

 1. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Terapia behawioralna w teorii i praktyce
 2. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny
 3. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do komunikacji alternatywnej
 4. Szkolenie dla RADY PEDAGOGICZNEJ  Wprowadzenie do treningu umiejętności społecznych
 5. Szkolenie Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwojowymi –
  Profil Psychoedukacyjnych PEP-R E.Schoplera
 6. Szkolenie DODATKOWE Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwoju TTAP/
 7. Szkolenie DODATKOWE Metoda werbo-tonalna
 8. Szkolenie DODATKOWE Logorytmika w teorii i praktyce
 9. Szkolenie DODATKOWE ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna
 10. STUDIA PODYPLOMOWE w zakresie integracji sensorycznej

OD KWIETNIA 2021 ROZPOCZĘŁY SIĘ ZAJĘCIA POZALEKCYJNE „KOŁO KOMPUTEROWE Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI”
Czw. 15.45-16.45, Pt. 7.15-8.15 Prowadzący p. Robert Pietras – klasa VI SP
Pt. 12.45-13.45, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. J. Bezak – klasa III SP
Pt. 7.15-8.15, Wt. 7.15-8.15 Prowadzący p. A. Kamalska – klasa Z8 SP
Zajęcia odbywać się będą w sali komputerowej nr 64 oraz 81.
Czas trwania zajęć: 15 godzin dydaktycznych

PLAN ZAJĘĆ EFS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 - znajduje się w zakładce "Plan lekcji"