Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

DRODZY UCZNIOWIE

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.

DO ZOBACZENIA 2 WRZEŚNIA

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZ DZWONKÓW

_________________________________________________________

INFORMACJA O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025 PONIŻEJ
I W ZAKŁADCE REKRUTACJA

WDROŻONE W ZESPOLE STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNIEGO 
ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "STREFA RODZICA"

Zarządzenie   Regulamin  Wniosek rodzica  Klauzula RODO

W związku z wyznaczeniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przez Miasto Łódź i Ministerstwo Edukacji i Nauki  jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w m. Łodzi informujemy, iż realizujemy w latach 2022-2026 zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań programu polega na prowadzeniu dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów,  psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Z zajęć w ramach programu rządowego „Za życiem” mogą korzystać dzieci z m. Łodzi od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

Warto wiedzieć, że:  

 • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści,
 • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy,
 • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach,
 • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z naszą placówką: 42 635 17 80.

AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2023/2024 (dostępny tutaj)

Instrukcja dla rodziców - jak zalogować się do dziennika na telefonie? (tutaj)

REKRUTACJA CAŁOROCZNA DO PRZEDSZKOLA KAROLKOWO:
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 (dla dzieci z niepełnosprawnością)
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 i Nr 3 (dla dzieci z autyzmem i ZA w normie)
ORAZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
e-ulotka z ofertą ZSS2
ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

ZAPRASZAMY TEL. 42 635 17 80 LUB 504 822 976
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z NASZYCH ZAJĘĆ (kliknij)
Wpłat za obiady dokonujemy na poniższe konto bankowe.
Kwota za miesiąc czerwiec wynosi:
84.00 zł
W tytule przelewu wpisujemy: opłata za obiady - imię i nazwisko ucznia

U W A G A: NUMER KONTA OBIADOWEGO:
--BANK PEKAO S.A.--
-- 14 1240 1037 1111 0011 0912 1517 --

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI WCHODZĄ

Wczesne wspomaganie rozwoju

Przedszkole Karolkowo z zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacją indywidualną

 • 1 oddział dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową oraz zespołami genetycznymi
 • 2 oddziały dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (w normie intelektualnej)

  Podstawą przyjęcia do przedszkola jest złożenie w sekretariacie placówki następujących dokumentów:

  • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do przedszkola.
  • c) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci, które mają być objęte specjalistycznymi zajęciami)

  Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu, tworzona jest lista rezerwowa. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 

 • klasy I-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • klasy I-VIII dla uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (również w normie intelektualnej)
 • klasy I-VIII dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasy I-VIII dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • klasy I-III dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną wraz z występującymi sprzężeniami (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasa I-III dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym

Do klas i oddziałów już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
Za zgodą dyrektora możliwa jest realizacja nauczania domowego.

Klub Absolwenta

 • dla zainteresowanych uczniów po ukończeniu edukacji szkolnej

Współpracujemy z wszystkimi Warsztatami Terapii Zajęciowej i pomagamy w znalezieniu właściwego miejsca terapii dla absolwentów.