Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

1 czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy realizację trzeciego projektu EFS:
"TIK I WIDZĘ WIĘCEJ" Nr RPLD.11.01.04-10-0017/21
Regulamin rekrutacji  Formularz zgłoszeniowy  Cele projektu

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Z EFS
WYNIKI PRZETARGU - 9.08.2022
WYNIKI PRZETARGU - 22.07.2022


PRZETARG NA REMONT PODŁOGI W SALI GIMNASTYCZNEJ W ZSS2
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT DO 22.08.2022 godz. 10.00

TURNUS REHABILITACYJNY W USTRONIU MORSKIM W DNIACH: 2-17.07.2022

  

PÓŁKOLONIE LETNIE W NASZEJ SZKOLE W DNIACH 27.06-8.07.2022


TEGOROCZNA KOLEJNA ZIELONA SZKOŁA: 6-11.06.2022

  
TRWA REKRUTACJA DO:
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 (dla dzieci z niepełnosprawnością)
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 i Nr 3 (dla dzieci z autyzmem i ZA)
ORAZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
(więcej tutaj)e-ulotka z ofertą ZSS2
ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE
OSTATNIE WOLNIE MIEJSCA W SP i SPP
ZAPRASZAMY TEL. 42 635 17 80 LUB 504 822 976
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z NASZYCH ZAJĘĆ (kliknij)

Wpłat za obiady dokonujemy na poniższe konto bankowe.
Kwota za miesiąc wrzesień wynosi: JUŻ WKRÓTCE
W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

U W A G A    OD 1 STYCZNIA 2022 NOWY NUMER KONTA OBIADOWEGO:
--BANK PEKAO S.A.--
-- 14 1240 1037 1111 0011 0912 1517 --

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI WCHODZĄ

Oddziały przedszkolne 

 • 1 oddział dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową oraz zespołami genetycznymi
 • 2 oddziały dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (w normie intelektualnej)

  Podstawą przyjęcia do przedszkola jest złożenie w sekretariacie placówki następujących dokumentów:

  • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do przedszkola.
  • c) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci, które mają być objęte specjalistycznymi zajęciami)

  Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu, tworzona jest lista rezerwowa. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 

 • klasy I-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • klasy I-VIII dla uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (również w normie intelektualnej)
 • klasy I-VIII dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasy I-VIII dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • klasy I-III dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną wraz z występującymi sprzężeniami (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasa I-III dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym

Do klas i oddziałów już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

Klub Absolwenta

 • dla zainteresowanych uczniów po ukończeniu edukacji szkolnej