Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Aktualności

MIASTO ŁÓDŹ / ZSS NR 2 REALIZUJE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU UNICEF

Zarządzenie   Regulamin  Wniosek rodzica  Klauzula RODO

W związku z wyznaczeniem Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi przez Miasto Łódź i Ministerstwo Edukacji i Nauki  jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w m. Łodzi informujemy, iż będziemy realizowali w latach 2022-2026 zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

Realizacja zadań programu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia) oraz w zależności od potrzeb dziecka dodatkowych usług terapeutów m.in.: terapeutów integracji sensorycznej, fizjoterapeutów,  psychologów, logopedów i innych specjalistów.

Z zajęć w ramach programu rządowego „Za życiem” mogą korzystać dzieci z m. Łodzi od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ KWIECIEŃ 2023

Warto wiedzieć, że:  

 • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści,
 • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy,
 • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach,
 • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z naszą placówką: 42 635 17 80.

30 listopada 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu EFS:
"TIK I WIDZĘ WIĘCEJ" Nr RPLD.11.01.04-10-0017/21
Regulamin rekrutacji       Formularz zgłoszeniowy         Cele projektu
INFORMACJA O PROJEKCIE WRAZ Z HARMONOGRAMEM WSPARCIA
AKTUALNY PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2022/2023 (dostępny tutaj)

Instrukcja dla rodziców - jak zalogować się do dziennika na telefonie? (tutaj)

REKRUTACJA CAŁOROCZNA DO PRZEDSZKOLA KAROLKOWO:
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 1 (dla dzieci z niepełnosprawnością)
ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Nr 2 i Nr 3 (dla dzieci z autyzmem i ZA)
ORAZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
(więcej tutaj)e-ulotka z ofertą ZSS2
ZAPRASZAMY NA WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

ZAPRASZAMY TEL. 42 635 17 80 LUB 504 822 976
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z NASZYCH ZAJĘĆ (kliknij)
Wpłat za obiady dokonujemy na poniższe konto bankowe.
Kwota za miesiąc marzec wynosi: 138 zł
W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

U W A G A: NUMER KONTA OBIADOWEGO:
--BANK PEKAO S.A.--
-- 14 1240 1037 1111 0011 0912 1517 --

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 ROZPOCZĘTA

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI WCHODZĄ

Wczesne wspomaganie rozwoju

Przedszkole Karolkowo z zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju

 • 1 oddział dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową oraz zespołami genetycznymi
 • 2 oddziały dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera (w normie intelektualnej)

  Podstawą przyjęcia do przedszkola jest złożenie w sekretariacie placówki następujących dokumentów:

  • a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do przedszkola,
  • b) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do przedszkola.
  • c) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dla dzieci, które mają być objęte specjalistycznymi zajęciami)

  Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc. Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Dla dzieci, dla których zabrakło miejsc w przedszkolu, tworzona jest lista rezerwowa. 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 

 • klasy I-VIII dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • klasy I-VIII dla uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera (również w normie intelektualnej)
 • klasy I-VIII dla uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasy I-VIII dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, w tym indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • klasy I-III dla uczniów z lekką, umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną wraz z występującymi sprzężeniami (autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową)
 • klasa I-III dla uczniów z porażeniem mózgowo-rdzeniowym

Do klas i oddziałów już istniejących uczniowie przyjmowani są również w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.
Za zgodą dyrektora możliwa jest realizacja nauczania domowego.

Klub Absolwenta

 • dla zainteresowanych uczniów po ukończeniu edukacji szkolnej

Współpracujemy z wszystkimi Warsztatami Terapii Zajęciowej i pomagamy w znalezieniu właściwego miejsca terapii dla absolwentów.