Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 prowadzi rekrutację przez cały rok na wszystkie etapy edukacji i do każdej klasy, a ponadto nie podlega rejonizacji.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO NASZEJ SZKOŁY:
 1. Do naszych szkół przyjmuje się uczniów na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:
  • oryginału orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 
  • podania Rodzica/Opiekuna prawnego do Dyrektora ZSS nr 2 w Łodzi o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • opinii z placówki, do której dziecko wcześniej uczęszczało /jeśli takie zostało wydane/
 4. Przyjęcie ucznia do ZSS nr 2 następuje po uprzednim osobistym spotkaniu z uczniem i Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
WAŻNE
 
 1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo ubiegać się o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły.
  Formalnościami związanymi z przesłaniem dokumentacji zajmuje się szkoła.

 2. Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązuje Decyzja Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.

 3. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.