Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zasady rekrutacji

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 prowadzi rekrutację przez cały rok na wszystkie etapy edukacji i do każdej klasy, a ponadto nie podlega rejonizacji.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO NASZEJ SZKOŁY:
 1. Do naszych szkół przyjmuje się uczniów na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na podstawie wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni proszeni są o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:
  • oryginału orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 
  • podania Rodzica/Opiekuna prawnego do Dyrektora ZSS nr 2 w Łodzi o przyjęcie dziecka do szkoły,
  • opinii z placówki, do której dziecko wcześniej uczęszczało /jeśli takie zostało wydane/
 4. Przyjęcie ucznia do ZSS nr 2 następuje po uprzednim osobistym spotkaniu z uczniem i Rodzicami/Opiekunami prawnymi.
WAŻNE
 
 1. Rodzice/Opiekunowie prawni mają prawo ubiegać się o bezpłatny dowóz dziecka do szkoły.
  Formalnościami związanymi z przesłaniem dokumentacji zajmuje się szkoła.

 2. Przy rekrutacji do szkół specjalnych nie obowiązuje Decyzja Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.

 3. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej.