Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zespoły i agendy nauczycielskie

---W naszej placówce wszyscy nauczyciele tworzą i pracują na rzecz sprawnej organizacji placówki. Działania podejmowane przez radę pedagogiczną są przemyślane i ukierunkowane na naszych uczniów. Efekty pracy są analizowane i poddawane ewaluacji pod kątem rozwoju szkoły.

ZESPÓŁ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I KONCEPCJI ROZWOJU SZKOŁY

 ZESPÓŁ DS. UKŁADANIA PLANU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 ZESPÓŁ DS. UKŁADANIA PLANU DYŻURÓW ŚRÓDLEKCYJNYCH

 ZESPÓŁ DS. DOKONYWANIA ZMIAN W OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI SZKOLNEJ

ZESPÓŁ DS. DIAGNOZY I EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

 ZESPÓŁ DS. PROTOKOŁOWANIA ZEBRAŃ RP

ZESPÓŁ DS. APLIKOWANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

ZESPÓŁ DS. WDRAŻANIA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI WSPOMAGAJĄCEJ I ALTERNATYWNEJ

ZESPÓŁ DS. WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

ZESPÓŁ DS. INNOWACJI W NAUCZANIU

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PLANUJĄCYCH STRATEGIE PRACY Z UCZNIAMI Z AUTYZMEM

 ZESPOŁY WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNE:
- klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną SP
- klasy edukacyjno-terapeutyczne SP
- klasy dla uczniów w SPP
- klasy dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem

 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 ZESPÓŁ DS. NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I REWALIDACJI FUNKCJI SENSORYCZNO-MOTORYCZNYCH

 ZESPÓŁ DS. OPIEKI ŚWIETLICOWEJ

 ZESPÓŁ NAUCZYCIELI ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH

 ZESPÓŁ KRYZYSOWY SZKOŁY

----------- AGENDY SZKOLNE

 SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 AGENDA PUNKT MEDIACYJNY

 AGENDA DS. BEZPIECZEŃSTWA

 AGENDA SPORTOWO-REKREACYJNA

 AGENDA CARITAS

 AGENDA DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

 AGENDA KLUB ABSOLWENTA

 AGENDA DORADZTWO ZAWODOWE

 AGENDA PROMOCJA SZKOŁY

 AGENDA KONTAKTY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

AGENDA KONTAKTY Z WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 AGENDA PRACOWNIA POCZYNAŃ PRZERÓŻNYCH

 AGENDA KIERMASZE SZKOLNE

 AGENDA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

AGENDA GALERIA SZKOLNA