Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z występującymi sprzężeniami

Ulotka SPP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy ma na celu przede wszystkim:

 • kształtowanie właściwych postaw wobec pracy,
 • przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy,
 • poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą,
 • uczenie wykonywania różnych czynności wytwórczych i obsługowych,
 • opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy,
 • przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów w zakresie przedmiotów:
Przysposobienie do pracy w systemie 3-letnim

Przysposobienie do pracy wytwórcy pamiątek:

Na zajęciach uczniowie projektują i wykonują przedmioty dekoratorskie i pamiątkarskie m.in.. kartki świąteczne, dekoracje okolicznościowe, stroiki, biżuterię, z wykorzystaniem różnorodnych technik plastyczno-technicznych. Program obejmuje również elementy rękodzieła: szycia ręcznego, maszynowego, szydełkowanie, haftowanie, rzeźbienie.

Umiejętność wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich pozwoli uczniom w przyszłości:

 • stworzyć możliwość zarobkowania poprzez sprzedaż wykonanych prac bądź do sklepów, bądź znajomym,
 • poczynić oszczędności w budżecie domowym, wykonując kartki okolicznościowe, drobne upominki, elementy dekoracyjne,
 • zorganizować czas wolny.

Przysposobienie do pracy biurowej:

Zajęcia te uczą opanowania sposobów organizacji pracy biurowej, czynności praktycznych związanych
z obsługą urządzeń i wykonywaniem: kserowania, laminowania, bindowania dokumentów oraz podstawowej obsługi komputera i oprogramowania informatycznego. Bezpiecznie przygotowują  urządzenia do pracy, ustawiają parametry pracy.   Naprawiają  stare książki, budują  wkłady książkowe, przygotowują   arkusze papieru poprzez krojenie ich  na nożu rolkowym i gilotynie według zadanych parametrów. Wykonują zadania kurierskie np.: przyjmują zlecenia do wykonania dla konkretnych osób, klas, ustalają terminy wykonania przyjętych zadań.

Przysposobienie do pracy w gospodarstwie domowym i gastronomii:

I.     Nauka obejmuje zajęcia w pracowni gotowania, w której uczniowie kształcą m. in. umiejętności:

 • posługiwania się sprzętem kuchennym: kuchenka gazowa, mikrofala, mikser, krajalnica, toster, frytkownica, zmywarka itp.
 • z zakresu obróbki wstępnej: mycie, czyszczenie, rozdrabnianie, miksowanie, krojenie.
 • planowania posiłku, sporządzania listy zakupów oraz samodzielnego ich dokonywania.
 • estetycznego podawania potraw i nakrywania do stołu.

II.    Nauka obejmuje także zajęcia ogrodnicze w przyszkolnym ogródku:

 • nauka czynności związanych z pielęgnacją zieleni (podlewanie roślin, przycinanie drzewek, krzewów, pielenia, sadzenia)
 • nauka obsługi narzędzi ogrodniczych.
 • nauka czynności związanych z porządkowaniem terenu (grabienie, odśnieżanie, segregowanie śmieci).

 III.   Nauka obejmuje również kształcenie umiejętności porządkowych (mycia małych i dużych powierzchni,  dozowania i stosowania środków myjących i  czyszczących), a także umiejętności potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu:  prasowania, składania, dokonywania drobnych napraw odzieży itp.

Przysposobienie do pracy w ogrodnictwie: 

Podczas zajęć ogrodniczych uczniowie uczą się wykonywania podstawowych czynności związanych z uprawą roślin, takich jak: grabienie, podlewanie rabat, klombów i kwietników, wysiewanie nasion sadzenie roślin, oraz odchwaszczanie trawnika oraz upraw warzyw i kwiatów.  Doskonalą także takie umiejętności uprawowe  roślin uprawianych w domu. Wykonują takie czynności jak podlewanie, czyszczenie liści, przesadzanie roślin, nawożenie. Opiekują się także zwierzętami domowymi, doskonaląc  karmienie, oczyszczanie  klatki, wymienianie  ściółki. Ćwiczenia wykonywane  w ramach zajęć ogrodniczych obejmują także prace porządkowe: sprzątanie  terenu i usuwanie śmieci, grabienie  i pakowanie  liści w torby. Na rabatach  doskonalą umiejętności uprawowe takie jak: zabezpieczanie bylin przed zimą, ręczne odchwaszczanie upraw roślin, spulchnianie, podlewanie upraw roślin ozdobnych. Doskonalą  prawidłowe posługiwanie się drobnym sprzętem: sekatorem, grabiami, motyczką, spryskiwaczem, wężem ogrodniczym, konewką, uczą się bezpiecznej obsługi sprzętów mechanicznych takich  jak kosiarka elektryczna, odkurzacz do liści, podkaszarka.

Przysposobienie do pracy w kwiaciarni od roku szkolnego 2021/2022:
Podczas zajęć uczniowie kształcą umiejętności w zakresie przygotowywania prostych bukietów, prac florystycznych.

Przysposobienie do pracy pomocnika fotografa od roku szkolnego 2023/2024:
Na zajęciach uczniowie nabędą podstawowe umiejętności przygotowania miejsca do zdjęć, odpowiedniej kalibracji sprzętu oraz obróbki

W Szkole Przysposabiającej do Pracy odbywają się również następujące zajęcia:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne: to  zajęcia, na których uczniowie doskonalą wiadomości i umiejętności zdobyte na wcześniejszych etapach edukacyjnych, także w zakresie czytania, pisania, pojęć matematycznych, niezbędnych w życiu dorosłego człowieka. Zajęcia zapewniają również poznanie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu środowiska społeczno – kulturowego, przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych i rozwijają niezbędne w dorosłości kompetencje społeczne. Zajęcia mają na celu wszechstronny rozwój uczniów oraz takie ich przygotowanie do pełnienia ról społecznych, w tym pracowniczych, aby mogli jako osoby dorosłe w jak najbardziej optymalny sposób zintegrować się ze środowiskiem.

Zajęcia kształtujące kreatywność: służą dostarczaniu uczniom okazji do twórczego działania w dobrej atmosferze i współpracy. Zajęcia ukazują uczniom sposoby kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia uwrażliwiają uczniów poprzez muzykę i sztukę, a także pozwalają im wyrażać emocję przez prace plastyczne. Zajęcia ukazują uczniom wartościowe filmy, które uczą nas min. poczucia odpowiedzialności, szacunku do innych, tolerancji itp.

Zajęcia rozwijające komunikowanie się: kształtują zdolności komunikacyjne, które są fundamentem porozumiewania się z innymi, a także z samym sobą. Jeśli sprawniej wyrażamy siebie, sygnalizujemy, pokazujemy, nazywamy swoje potrzeby, myśli, mamy szansę na pełniejszą integrację, zarówno z drugim człowiekiem, jak i grupą. Jest to sprawa szczególnie ważna dla ludzi, których otoczenie może postrzegać jako innych. Zajęcia rozwijające komunikowanie stanowią kompleksowy program kształcenia kompetencji komunikacyjnych u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przy wykorzystaniu bazy dydaktycznej i terapeutycznej, z uwzględnieniem nowatorskich metod pracy. Potrzeby uczniów niepełnosprawnych w zakresie rozwoju zdolności komunikacyjnych są zróżnicowane, dlatego też zakłada się podnoszenie kompetencji komunikacyjnych na różnych poziomach, m.in. poprawę sprawności werbalnej oraz niewerbalnej, samodzielności, nabywanie umiejętności posługiwania się sprzętem lub oprogramowaniem wspomagającym komunikację, naukę nowych form komunikacji, rozwój umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, wzmacnianie motywacji uczniów do inicjatywy oraz aktywności komunikacyjnej, udział w życiu społecznym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Ponadto:

Wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe

Zajęcia rewalidacyjne:

Rewalidacja pedagogiczna i logopedyczna

Rewalidacja umiejętności społeczno-emocjonalnych - TUS

Integracja sensoryczna

Gimnastyka korekcyjna

Rewalidacja słuchowa i muzykoterapia

Rewalidacja funkcji poznawczych: Tomatis i Biofeedback

Rewalidacja przez AAC – komunikacja alternatywna i wspierająca