Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI TWORZĄ:

  • Kadra kierownicza placówki
  • Kadra Nauczycielska
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Szkolny
  • Zespoły Zadaniowe Nauczycieli
  • Wykwalifikowani specjaliści
  • Administracja i obsługa
  • Służba zdrowia
  • Nadzór BHP

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sebastian Zieliński
Telefon: 42 635 17 80
email: s.zielinski@zss2.elodz.edu.pl 

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sylwia Szynkiewicz
Telefon: 42 635 17 84
email: s.szynkiewicz@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

WICEDYREKTOR SPOŁECZNY

mgr Ewa Urbanowicz
Telefon: 42 635 17 84
email: e.urbanowicz@zss2.elodz.edu.pl

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
Specjalista: Aneta Krasińska
Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek: 8.00 - 16.00,
piątek: 7.00 – 15.00 (od godz. 12.00 bez interesantów)
Telefony:  42 635 17 80, 42 661 11 52, kom. 504 822 976
Fax: 42 635 17 85
email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

KSIĘGOWOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Główna księgowa: mgr Małgorzata Bednarek
email: m.bednarek@zss2.elodz.edu.pl 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: 8.00-16.00

Telefon: 42 635 17 90

DZIAŁ KADR
KIEROWNIK GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNY 
mgr inż. Marzena Pruk
Godziny pracy: poniedziałek - środa, piątek : 8.00 – 16.00
czwartek: 7.30-15.30
Telefon: 42 635 17 88
email: m.pruk@zss2.elodz.edu.pl 

DZIAŁ PŁAC
SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH
INTENDENT

Teresa Zawiasa
Godziny pracy:
codziennie 06:30 – 14.30
Telefon: 42 635 17 91
mail: t.zawiasa@zss2.elodz.edu.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jacek Metrycki

rodo@zss2.elodz.edu.pl 

ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ
mgr Tomasz Szymański

ADMINISTRATORZY DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO I POCZTY SŁUŻBOWEJ OFFICE 365
mgr Tomasz Szymański
mgr Robert Pietras
mgr Agnieszka Koman (dzienniki rewalidacji)

KOORDYNATOR PRACY W MS TEAMS
mgr Magdalena Lisiecka

LIDERZY EDUKACJI ZDALNEJ I ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
mgr Tomasz Szymański, mgr Robert Pietras, mgr Joanna Rodzik, 
mgr Agnieszka Koman, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Joanna Bezak-Włodarczyk
mgr Magdalena Lisiecka, mgr Anna Kamalska

LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
mgr Justyna Danke

KOORYNATOR SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
mgr Aleksandra Ufnalska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI
Opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego:
mgr Joanna Bezak  – Włodarczyk
mgr Łukasz Burski
mgr Krzysztof Zwoliński
mgr Piotr Walasek

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ZSS 2 ZAPEWNIAJĄ:
Psycholog szkolny:
mgr Magdalena Widawska:
Telefon: 42 635 17 87, e-mail: m.widawska@zss2.elodz.edu.pl

Pedagog szkolny:
mgr Małgorzata Ziomek:
Telefon: 42 635 17 94, e-mail: m.ziomek@zss2.elodz.edu.pl

Mediator-terapeuta: mgr Marta Czajczyńska:
Szkolny Telefon Zaufania w czasie pandemii: 507 317 959,
e-mail: m.czajczynska@zss2.elodz.edu.pl 

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Joanna Bezak-Włodarczyk
mgr Maja Podkońska
mgr Katarzyna Podleś

Język polski:
mgr Anna Kupczyńska
mgr Ewa Kądziołka

Język angielski:
mgr Aleksandra Ufnalska

Historia
mgr Ewa Kądziołka
mgr Sebastian Zieliński

Matematyka:
mgr Agnieszka Koman
mgr Robert Pietras

Muzyka:
mgr Magdalena Prokop
mgr Tomasz Krupa

Informatyka:
mgr Tomasz Szymański

Fizyka:
mgr Piotr Walasek
mgr Sylwia Szynkiewicz

Chemia:
mgr Sylwia Szynkiewicz

Biologia:
mgr Sylwia Szynkiewicz

Przyroda:
mgr Monika Klepacz

Geografia:
mgr Ewa Karwat

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Ewa Karwat
mgr Sebastian Zieliński

Technika:
mgr Magdalena Lisiecka

Plastyka:
mgr Daniela Janowska

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Piotr Walasek

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Łukasz Burski
mgr Sebastian Zieliński

Doradztwo zawodowe:
mgr Iwona Kaftan, mgr Sebastian Zieliński

Wychowanie fizyczne:
mgr Justyna Danke
mgr Monika Klepacz
mgr Katarzyna Konopka-Chabin
mgr Dorota Niewola
mgr Krzysztof Zwoliński

Religia:
mgr Marta Czajczyńska
mgr Iwona Kaftan
mgr Grażyna Sadowska

Etyka:
mgr Maja Podkońska

Przysposobienie do pracy:
mgr Dominika Dowgird
mgr Barbara Kaczmarek
mgr Anna Kamalska
mgr Beata Łaźniewska
mgr Małgorzata Grzejszczak
mgr Magdalena Lisiecka
mgr Agnieszka Koman
mgr Beata Nowakowska
mgr Daniela Janowska
mgr Ewa Urbanowicz
mgr Ewa Karwat
mgr Małgorzata Rzepkowska
mgr Małgorzata Witczak-Szumska
mgr Artur Papuziński
mgr Mirosław Budzyński
mgr Robert Pietras
mgr Tomasz Szymański
mgr Małgorzata Ziomek

Specjaliści w zakresie:

REWALIDACJA MOWY:
mgr Lidia Pasierbińska,  mgr Barbara Nowicka, mgr Olga Olejnik

REWALIDACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH:
mgr Karolina Pietraszewska, mgr Anna Kupczyńska, mgr Łukasz Burski

INTEGRACJA SENSORYCZNA:
mgr Justyna Danke, mgr Iwona Maślanko, mgr Dominika Buczyńska
mgr Katarzyna Konopka-Chabin

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK:
mgr Anna Kupczyńska, mgr Małgorzata Ziomek, mgr Lidia Pasierbińska, mgr Karolina Pietraszewska,
mgr Mirosław Budzyński, mgr Malwina Kuśmierczak, mgr Iwona Maślanko

AAC:
mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Lidia Pasierbińska, mgr Barbara Nowicka

TERAPIA METODĄ TOMATISA:
mgr Sylwia Szynkiewicz, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Barbara Nowicka, mgr Magdalena Lisiecka,
mgr Monika Kostyła, mgr Magdalena Widawska, mgr Dominika Dowgird, mgr Artur Papuziński

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:
mgr Wojciech Bednarek

FIZJOTERAPEUCI:
mgr Joanna Poteralska, mgr Magdalena Borowiecka

MASAŻYSTA:
mgr Piotr Smus

ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Joanna Poteralska, mgr Małgorzata Stefańska, mgr Małgorzata Stankiewicz-Tybulczuk
mgr Anna Godos, mgr Jolanta Twardowska, mgr Aneta Orlikowska

PUNKT  KONSULTACYJNY AAC – KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ
mgr Małgorzata Rzepkowska – certyfikowany terapeuta AAC

PUNKT MEDIACYJNO-DORADCZY  (dla Rodziców/Opiekunów)
mgr Marta Czajczyńska
 

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Ewa Kądziołka

GABINET PROFILAKTYCZNY I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Pani Elżbieta Kimel
Pani Iwona Goszczyńska-Paluch

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Społeczny Inspektor Pracy: mgr Łukasz Burski

Inspektor BHP:
CUWO

Kontakt codzienny z CUWO poprzez kierownika gospodarczego panią Marzenę Pruk.