Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kadra

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI TWORZĄ:

  • Kadra kierownicza placówki
  • Kadra Nauczycielska
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Szkolny
  • Zespoły Zadaniowe Nauczycieli
  • Wykwalifikowani specjaliści
  • Administracja i obsługa
  • Służba zdrowia
  • Nadzór BHP

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sebastian Zieliński
Telefon: 42 635 17 80
email: s.zielinski@zss2.elodz.edu.pl 
Dyżur dyrektora dla rodziców codziennie od godz. 9.00 do 10.00


WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Sylwia Szynkiewicz
Telefon: 42 635 17 84
email: s.szynkiewicz@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Ewa Urbanowicz
Telefon: 42 635 17 84
email: e.urbanowicz@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
mgr Łukasz Burski
Telefon: 42 635 17 84
email: l.burski@zss2.elodz.edu.pl
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
Sekretarz szkoły: Aneta Krasińska
Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek: 8.00 - 16.00,
piątek: 7.00 – 15.00 (od godz. 12.00 bez interesantów)
Telefony:  42 635 17 80, 42 661 11 52, kom. 504 822 976
Fax: 42 635 17 85
email: kontakt@zss2.elodz.edu.pl 

OBSŁUGA KSIĘGOWA CUWO ŁÓDŹ
Pani Małgorzata Bednarek
email: m.bednarek@cuwo.lodz.pl 
tel. 42 208 27 88

OBSŁUGA PŁACOWA CUWO ŁÓDŹ
Pani Agnieszka Berowska
email:
a.berowska@cuwo.lodz.pl
tel. 42 208 27 52

DZIAŁ KADR
KIEROWNIK GOSPODARCZO-ADMINISTRACYJNY 
mgr inż. Marzena Pruk
Godziny pracy: poniedziałek - piątek : 8.00 – 16.00
Telefon: 42 635 17 88
email: m.pruk@zss2.elodz.edu.pl 

SAMODZIELNY REFERENT
INTENDENT

Teresa Zawiasa
Godziny pracy:
codziennie 07:00 – 15.00
Telefon: 42 635 17 91
mail: t.zawiasa@zss2.elodz.edu.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Jacek Metrycki

iod.zss2@cuwo.lodz.pl 

ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ
mgr Tomasz Szymański

ADMINISTRATORZY DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO I POCZTY SŁUŻBOWEJ OFFICE 365
mgr Tomasz Szymański
mgr Robert Pietras
mgr Agnieszka Koman (dzienniki rewalidacji)

KOORDYNATOR PRACY W MS TEAMS
mgr Magdalena Lisiecka

LIDERZY EDUKACJI ZDALNEJ I ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
mgr Tomasz Szymański, mgr Robert Pietras, mgr Joanna Rodzik, 
mgr Agnieszka Koman, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Joanna Bezak-Włodarczyk
mgr Magdalena Lisiecka, mgr Anna Kamalska

LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
mgr Justyna Danke

KOORYNATOR SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
mgr Aleksandra Ufnalska

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI
Opiekunowie Samorządu  Uczniowskiego:
mgr Joanna Bezak  – Włodarczyk
mgr Ewa Kądziołka
mgr Krzysztof Zwoliński

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU:
Koordynator: mgr Dominika Buczyńska - psycholog
Fizjoterapia - mgr Ewa Hajduk
Logopedia - mgr Ewelina Zielonka
Muzykoterapia - mgr Magdalena Prokop
Trening umiejętności społecznych - mgr Jolanta Twardowska, mgr Monika Jackowicz
Zajęcia z psychologiem - mgr Dominika Buczyńska
Zajęcia z oligofrenopedagogiem - mgr Katarzyna Podleś

KOORDYNATOR WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU W RAMACH PROGRAMU "ZA ŻYCIEM":
mgr Sylwia Szynkiewicz - wicedyrektor

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ W ZSS 2 ZAPEWNIAJĄ:
Psycholog szkolny:
Контакти спеціалістів:
mgr Dominika Buczyńska:
Telefon: 42 635 17 87, e-mail: d.buczynska@zss2.elodz.edu.pl

Pedagog szkolny:
Контакти спеціалістів:
mgr Małgorzata Stankiewicz-Tybulczuk:
Telefon: 42 635 17 94, e-mail: m.stankiewicz_tybulczuk@zss2.elodz.edu.pl

Pedagog szkolny:
Контакти спеціалістів:
mgr Jolanta Twardowska:
Telefon: 42 635 17 94, e-mail: j.twardowska@zss2.elodz.edu.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek: 11.00-16.00
Wtorek: 8.00-11.00
Piątek: 8.00-11.00

Pedagog szkolny:
Контакти спеціалістів:
mgr Marta Jabłońska:
Telefon: 42 635 17 94, e-mail: m.jablonska@zss2.elodz.edu.pl

Godziny pracy:
Wtorek: 8.00-13.00
Środa: 14.00-16.00
Czwartek: 12.00-16.00

Mediator-terapeuta: mgr Marta Czajczyńska:
Контакти спеціалістів:
Szkolny Telefon Zaufania: 507 317 959,
e-mail: m.czajczynska@zss2.elodz.edu.pl 

Seksuolog: mgr Marta Czajczyńska:
Контакти спеціалістів:
Dyżur dla rodziców: wtorek: 8.30-9.00
Po wcześniejszym umówieniu: 42 635 17 80

Wychowanie przedszkolne:
Oddział nr 1: mgr Katarzyna Żmudzińska
Oddział nr 2: mgr Ludmiła Nitecka-Zdziennicka
Oddział nr 3: mgr Małgorzata Ciesielska
mgr Magdalena Marciniak

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Joanna Bezak-Włodarczyk
mgr Małgorzata Borecka
mgr Katarzyna Podleś
mgr Agata Złotkowska-Więcek
mgr Szymon Szczepocki
mgr Monika Dyrała
mgr Małgorzata Stankiewicz-Tybulczuk

Język polski:
mgr Anna Kupczyńska
mgr Ewa Kądziołka
mgr Ewelina Zielonka

Język angielski:
mgr Aleksandra Ufnalska
mgr Małgorzata Stefańska

Historia
mgr Ewa Kądziołka
mgr Sebastian Zieliński

Matematyka:
mgr Agnieszka Koman
mgr Robert Pietras

Muzyka:
mgr Magdalena Prokop
mgr Tomasz Krupa

Informatyka:
mgr Tomasz Szymański

Fizyka:
mgr Sylwia Szynkiewicz

Chemia:
mgr Sylwia Szynkiewicz

Biologia:
mgr Sylwia Szynkiewicz

Przyroda:
mgr Monika Klepacz

Geografia:
mgr Ewa Karwat

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Sebastian Zieliński

Technika:
mgr Magdalena Lisiecka

Plastyka:
mgr Daniela Janowska-Sikorska
mgr Magdalena Prokop

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Sebastian Zieliński

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Łukasz Burski
mgr Sebastian Zieliński

Doradztwo zawodowe:
mgr Iwona Kaftan
mgr Sebastian Zieliński

Wychowanie fizyczne:
mgr Justyna Danke
mgr Monika Klepacz
mgr Dorota Niewola
mgr Krzysztof Zwoliński
mgr Marcin Olborski
mgr Dawid Mrozik
mgr Michał Lucimiński

Religia:
mgr ks. Maciej Chodowski
mgr Krystian Cekan
mgr Marta Czajczyńska
mgr Iwona Kaftan
mgr Grażyna Sadowska

Etyka:
mgr Maja Podkońska

Przysposobienie do pracy:
mgr Dominika Dowgird
mgr Anna Kamalska
mgr Beata Łaźniewska
mgr Małgorzata Grzejszczak
mgr Magdalena Lisiecka
mgr Agnieszka Koman
mgr Beata Nowakowska
mgr Daniela Janowska
mgr Ewa Urbanowicz
mgr Ewa Karwat
mgr Olga Olejnik
mgr Małgorzata Stefańska
mgr Małgorzata Rzepkowska
mgr Małgorzata Szumska
mgr Artur Papuziński
mgr Mirosław Budzyński
mgr Robert Pietras
mgr Tomasz Szymański
mgr Małgorzata Ziomek

Specjaliści w zakresie:

LOGOPEDIA I NEUROLOGOPEDIA:
mgr Lidia Pasierbińska,  mgr Barbara Nowicka, mgr Olga Olejnik, mgr Aleksandra Ufnalska, mgr Ewelina Zielonka, mgr Małgorzata Borecka-Mateja, mgr Katarzyna Żmudzińska

TERAPIA PEDAGOGICZNA:
mgr Karolina Pietraszewska, mgr Anna Kupczyńska, mgr Małgorzata Macioch, mgr Ewa Karwat

INTEGRACJA SENSORYCZNA:
mgr Justyna Danke, mgr Iwona Maślanko, mgr Anna Godos, mgr Ewa Urbanowicz

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK:
mgr Anna Kupczyńska, mgr Małgorzata Ziomek, mgr Lidia Pasierbińska, mgr Karolina Pietraszewska,
mgr Mirosław Budzyński, mgr Iwona Maślanko, mgr Monika Klepacz

AAC:
mgr Lidia Pasierbińska, mgr Barbara Nowicka, mgr Małgorzata Rzepkowska

TERAPIA METODĄ TOMATISA:
mgr Sylwia Szynkiewicz, mgr Małgorzata Rzepkowska, mgr Barbara Nowicka, mgr Magdalena Lisiecka,
mgr Dominika Dowgird, mgr Artur Papuziński

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH:
mgr Monika Jackowicz, mgr Jolanta Twardowska, mgr Tomasz Klemczak, mgr Anna Godos

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:
mgr Wojciech Bednarek, mgr Monika Klepacz, mgr Krzysztof Zwoliński

FIZJOTERAPIA:
mgr Ewa Hajduk, mgr Joanna Poteralska, mgr Magdalena Borowiecka, mgr Emilia Jaksa

MASAŻYSTA:
mgr Piotr Smus

ŚWIETLICA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Joanna Poteralska (zast. mgr Agnieszka Wojtczak), mgr Marta Lelewska, mgr Monika Jackowicz, mgr Ewa Szuwart, mgr Emilia Jaksa, mgr Ewelina Marciniak

PUNKT  KONSULTACYJNY AAC – KOMUNIKACJI ALTERNATYWNEJ
mgr Małgorzata Rzepkowska – certyfikowany terapeuta AAC

PUNKT MEDIACYJNO-DORADCZY  (dla Rodziców/Opiekunów)
mgr Marta Czajczyńska
 

BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 
mgr Ewa Kądziołka

GABINET PROFILAKTYCZNY I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Pani Elżbieta Kimel
Pani Daria Jasik

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2
Społeczny Inspektor Pracy: mgr Tomasz Klemczak

Inspektor BHP:
Pan Konstanty Chałaj FIRMA SEKA

Kontakt codzienny poprzez kierownika gospodarczego panią Marzenę Pruk.

RZECZNIK PRASOWY
mgr Sylwia Szynkiewicz