Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i Wizja

MISJA SZKOŁY NA LATA 2018-2023

Zapewnienie wysokiego poziomu wszechstronnego wychowania, edukacji i opieki, terapii oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego dziecka w naszej szkole poprzez:

 • Indywidualizację w zakresie wymagań, metod i form pracy, środków dydaktycznych oraz organizację zajęć w stosunku do każdego dziecka.
 • Systematyczne ulepszanie warunków lokalowych placówki, doposażenie szkoły, poszerzania oferty zajęć edukacyjno – terapeutycznych.
 • Realizowanie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych w placówce, promowanie wartości edukacji.
 • Aktywizowanie rodziców/opiekunów prawnych jako partnerów szkoły, udzielanie wszechstronnego wsparcia w procesie nauczania i wychowania dziecka.
 • Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, posiadającymi wysokie kwalifikacje zgodnie z rzeczywistymi potrzebami szkoły.
 • Promowanie w środowisku, prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli.

 

WIZJA SZKOŁY

ZSS nr 2 to placówka nowoczesna, specjalistyczna, bezpieczna dla dziecka, otwarta na potrzeby środowiska lokalnego i na każdego ucznia, odważnie podejmująca wyzwania edukacji i zmierzająca w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych, która:

 1. Jest przyjazna, ma na celu wszechstronny rozwój dziecka – ucznia w zgodzie z wolą rodziców przy wsparciu nauczycieli, wychowawców, wszystkich pracowników szkoły i organu prowadzącego.
 2. Stale podnosi efektywność kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych poprzez innowacyjne działania.
 3. Rozwija właściwą współpracę z rodzicami w procesie kształcenia i wychowania.
 4. Udziela porad specjalistycznych rodzicom, organizuje konferencje, szkolenia specjalistyczne, zajęcia interdyscyplinarne dla Rodziców.
 5. Stosuje skuteczne, nowoczesne, aktywizujące metody nauczania i wychowania oraz pracy terapeutycznej.
 6. Poszerza ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych, wykorzystując środki pozabudżetowe.
 7. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszej edukacji oraz stara się przygotować ich jak najlepiej do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie.

Jesteśmy szkołą przyjazną, otwartą na potrzeby uczniów niepełnosprawnych, dbającą o godność ucznia, zapewniającą mu akceptację oraz bezpieczeństwo. Nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu uczniowi stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju, stosownie do jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli w jak najszerszym stopniu przygotowani do samodzielnego życia w społeczeństwie.

Prowadzimy szeroki zakres działań edukacyjno-terapeutycznych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające pokonać słabość. Jesteśmy społecznością nauczycieli i pracowników niepedagogicznych stawiającą sobie wysokie wymagania. Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów oraz zadań szkoły. Realizujemy naszą misję i wizję w oparciu o szeroką współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.