Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stowarzyszenie – KAROLEWSKA

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „KAROLEWSKA”

ul. Karolewska 30/34

90-561 Łódź

stowarzyszenie_karolewska@wp.pl

http://www.zss2.edu.pl/

 

 

Tel. 42 635 – 17 – 88

KRS: 0000457314

REGON: 101587033

NIP: 727-27-88-968

BANK BGŻ S.A.:    53 2030 0045 1110 0000 0317 3670

 Zarząd:

Prezes – p. Ewa Grzelak
Wiceprezes – p. Marzena Pruk
Skarbnik – p. Beata Nowakowska
Sekretarz – p. Anna Kamalska
Członek – p. Dorota Niewola
Członek – p. Ilona Olczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Wojciech Bednarek
Z-ca  Przewodniczącego– p. Izabela Mikina
Członek – p. Robert Pietras

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „KAROLEWSKA” to:

  1. Niesienie  wszechstronnej i wielopłaszczyznowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
  2. Skupienie lokalnego  społeczeństwa wokół spraw związanych z rozwojem i promocją placówki kształcenia  specjalnego przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi.
  3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, upowszechnianie i ochrona ich praw, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
  4. Podejmowanie  działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną sytuację życiową  w zakresie  edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
  5. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ze środowisk      marginalizowanych
  6. Prowadzenie  edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę,  ekologię, sport, wypoczynek i profilaktykę zdrowia osób niepełnosprawnych.
  7. Prowadzenie wszechstronnej  pomocy edukacyjnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej,  psychologicznej, wspierającej   i  specjalistycznej  osobom      niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  8. Upowszechnianie  kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla osób  niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie szkoleń  w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów,  logopedów oraz innych osób pracujących z podopiecznymi  Stowarzyszenia.
  10. Nawiązywanie i  propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych  celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć  w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.