Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Stowarzyszenie – KAROLEWSKA

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada lecz przez to kim jest,

nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „KAROLEWSKA”

ul. Karolewska 30/34

90-561 Łódź

stowarzyszenie_karolewska@wp.pl

http://www.zss2.edu.pl/

 

 

Tel. 42 635 – 17 – 88

KRS: 0000457314

REGON: 101587033

NIP: 727-27-88-968

BANK BGŻ S.A.:    53 2030 0045 1110 0000 0317 3670

 Zarząd:

Prezes – p. Ewa Grzelak
Wiceprezes – p. Marzena Pruk
Skarbnik – p. Beata Nowakowska
Sekretarz – p. Anna Kamalska
Członek – p. Dorota Niewola
Członek – p. Ilona Olczyk

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Wojciech Bednarek
Z-ca  Przewodniczącego– p. Izabela Mikina
Członek – p. Robert Pietras

Podstawowe cele działalności Stowarzyszenia Na Rzecz osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „KAROLEWSKA” to:

  1. Niesienie  wszechstronnej i wielopłaszczyznowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz  ich rodzinom.
  2. Skupienie lokalnego  społeczeństwa wokół spraw związanych z rozwojem i promocją placówki kształcenia  specjalnego przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi.
  3. Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, upowszechnianie i ochrona ich praw, integracji społecznej i aktywizacji zawodowej.
  4. Podejmowanie  działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin mających szczególnie trudną sytuację życiową  w zakresie  edukacji, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki.
  5. Podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych ze środowisk      marginalizowanych
  6. Prowadzenie  edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, kulturę,  ekologię, sport, wypoczynek i profilaktykę zdrowia osób niepełnosprawnych.
  7. Prowadzenie wszechstronnej  pomocy edukacyjnej, finansowej, rzeczowej, rehabilitacyjnej,  psychologicznej, wspierającej   i  specjalistycznej  osobom      niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  8. Upowszechnianie  kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki i wypoczynku dla osób  niepełnosprawnych.
  9. Prowadzenie szkoleń  w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów,  logopedów oraz innych osób pracujących z podopiecznymi  Stowarzyszenia.
  10. Nawiązywanie i  propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych  celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć  w dziedzinie szeroko rozumianego leczenia niepełnosprawności.