Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 WCHODZĄ:

 • Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 90

 • Oddział wczesnego wspomagania rozwoju

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • Klub Absolwenta

 

SZCZEGÓŁY OFERTY:

 • oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dzieci z autyzmem i ZA w normie intelektualnej
 • indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną  (zaburzenia narządu ruchu i narządów zmysłu)
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • zajęcia edukacyjne  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów z autyzmem i ZA 
 • zajęcia nauczania indywidualnego
 • zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne
 • zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne dla wszystkich uczniów

PRZYGOTOWANI JESTEŚMY DO PRACY Z UCZNIAMI:

 • z autyzmem i ZA
 • niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu, zespoły genetyczne
 • z innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego o niewyjaśnionej etiologii.

FORMY REALIZOWANEJ TERAPII:                                                  

 • pedagogiczna
 • logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
 • gimnastyka korekcyjna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia Tomatisa
 • terapia przez pracę
 • muzykoterapia
 • terapia przez sztukę
 • arteterapia
 • hipoterapia

PRACUJEMY METODAMI:

 • metoda ośrodków pracy
 • metoda dobrego startu
 • metoda Montessori
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • metoda aktywności M.Ch. Knillów
 • metoda P.Dennisona
 • metoda Shantali-masaż ciała
 • metoda wg. Castillo-Moralesa

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • sportowe „Uczniowskiego Klubu Sportowego 90”
 • zajęcia na basenie i siłowni
 • zespołu teatralnego „ZOO”
 • koła dekoracyjno-pamiątkarskiego
 • koła komputerowego
 • koła plastycznego
 • koła techniczno-modelarskiego
 • zajęcia świetlicowe
 • wytchnieniowe dla rodziców

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK
 • sala do terapii sensorycznej
 • pracownia do terapii polisensorycznej – sala doświadczania świata
 • pracownie logopedyczne i terapii pedagogicznej
 • trzy nowoczesne pracownie informatyczne z projektów EFS ze stałym łączem internetowym
 • pracownie przedmiotowe z wyposażeniem multimedialnym z projektów EFS
 • dwie pracownie gospodarstwa domowego
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • pracownie dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy
 • świetlica szkolna
 • biblioteka multimedialna z projektów EFS
 • duża sala gimnastyczna
 • sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią
 • dwa boiska szkolne
 • plac zabaw 
 • funkcjonująca własna stołówka szkolna
 • przyszkolny ogródek
 • gabinety: pielęgniarki, pedagoga i psychologa
 • parter szkoły przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 • w każdej pracowni znajduje się 65-calowy monitor interaktywny lub tablica multimedialna wraz z projektorem z projektu RPO