Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 WCHODZĄ:

 • Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 90

 • Oddział wczesnego wspomagania rozwoju

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

 • Klub Absolwenta

 

SZCZEGÓŁY OFERTY:

 • oddziały przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla dzieci z autyzmem i ZA w normie intelektualnej
 • indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną  (zaburzenia narządu ruchu i narządów zmysłu)
 • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • zajęcia edukacyjne  dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • zajęcia edukacyjne dla uczniów z autyzmem i ZA 
 • zajęcia nauczania indywidualnego
 • zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjne
 • zajęcia świetlicowe i pozalekcyjne dla wszystkich uczniów

PRZYGOTOWANI JESTEŚMY DO PRACY Z UCZNIAMI:

 • z autyzmem i ZA
 • niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi – niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia narządów zmysłu, zespoły genetyczne
 • z innymi zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego o niewyjaśnionej etiologii.

FORMY REALIZOWANEJ TERAPII:                                                  

 • pedagogiczna
 • logopedyczna z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
 • gimnastyka korekcyjna
 • integracja sensoryczna
 • stymulacja polisensoryczna
 • terapia EEG Biofeedback
 • terapia Tomatisa
 • terapia przez pracę
 • muzykoterapia
 • terapia przez sztukę
 • arteterapia
 • hipoterapia

PRACUJEMY METODAMI:

 • metoda ośrodków pracy
 • metoda dobrego startu
 • metoda Montessori
 • metoda ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • metoda aktywności M.Ch. Knillów
 • metoda P.Dennisona
 • metoda Shantali-masaż ciała
 • metoda wg. Castillo-Moralesa

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • sportowe „Uczniowskiego Klubu Sportowego 90”
 • zajęcia na basenie i siłowni
 • zespołu teatralnego „ZOO”
 • koła dekoracyjno-pamiątkarskiego
 • koła komputerowego
 • koła plastycznego
 • koła techniczno-modelarskiego
 • zajęcia świetlicowe
 • wytchnieniowe dla rodziców

BAZA DYDAKTYCZNA:

 • pracownia diagnostyki i terapii EEG BIOFEEDBACK
 • sala do terapii sensorycznej
 • pracownia do terapii polisensorycznej – sala doświadczania świata
 • pracownie logopedyczne i terapii pedagogicznej
 • trzy nowoczesne pracownie informatyczne z projektów EFS ze stałym łączem internetowym
 • pracownie przedmiotowe z wyposażeniem multimedialnym z projektów EFS
 • dwie pracownie gospodarstwa domowego
 • nowoczesne pracownie przedmiotowe
 • pracownie dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy
 • świetlica szkolna
 • biblioteka multimedialna z projektów EFS
 • duża sala gimnastyczna
 • sala gimnastyki korekcyjnej z siłownią
 • dwa boiska szkolne
 • plac zabaw 
 • funkcjonująca własna stołówka szkolna
 • przyszkolny ogródek
 • gabinety: pielęgniarki, pedagoga i psychologa
 • parter szkoły przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo
 • w każdej pracowni znajduje się 65-calowy monitor interaktywny lub tablica multimedialna wraz z projektorem z projektu RPO