Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

WOPFU I IPET

Co oznaczają skróty WOPFU i IPET?

WOPFU to Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia

IPET to Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

IPET wyznacza kierunki pracy oraz dostosowania, formy i metody do zapewnienia uczniowi sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości psychofizycznych, przygotowuje do pełnienia ról w życiu dorosłym na podstawie mocnych stron ucznia, jego predyspozycji i zainteresowań. IPET opracowuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającej diagnozę wraz z wnioskami sformułowanymi na jej podstawie i zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
W naszym Zespole Szkół WOPFU i ewentualna modyfikacja IPET dokonywana jest w takim samym czasie co badanie poziomu efektywności udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. w miarę potrzeb oraz w miesiącach wrześniu, styczniu oraz w miesiącu maju każdego roku szkolnego.
Przypominamy, że w spotkaniach zespołu oprócz nauczycieli i specjalistów mogą uczestniczyć - Rodzice.
Szkoła zgodnie z procedurą, informuje rodziców o terminie 7 dni przed zebraniem zespołu.